NCCE har sammen med Circular Packaging Cluster og NOSCA Clean Oceans inngått en rammeavtale med Innovasjon Norge, for å fremme eksport av sirkulære løsninger, kompetanse og teknologi til Singapore. Singapore har en ambisiøs plan for nullutslipp av avfall og CO2 frem mot 2030, og er også porten mot markedet i Sørøst-Asia.

I denne forbindelse deltok vi på den internasjonale ISWA-konferansen i Singapore 21-23 september. Her hadde Innovasjon Norge organisert en felles stand for «Team Norway», med de tre klyngene, Tomra og Yara. På standen viste NCCE filmen som ble laget av Klima- og Miljødepartementet i forbindelse med et nordisk ministermøte i vår, med våre bedrifter og aktiviteter på Øra. I tillegg presenterte NCCE et Case Study fra Den Magiske Fabrikken, med en påfølgende paneldebatt om organisk avfall og sirkulære løsninger. Debatten ble ledet av Corrado Forcellato fra Paia Consulting, og i tillegg til Tina Wågønes fra NCCE, deltok Nancy Strand, leder av Avfallsforsk,  og Marisa Soares Rebelo, VP Farming Solutions Yara, Africa Asia.

ISWA paneldebatt (fra venstre: Corrado Forcellat – Paia Consulting, Nancy Strand – Avfallsforsk, Tina Wågønes – NCCE og Marisa Rebelo – Yara)

Standen vår var godt besøkt, med delegasjoner fra Singapore og flere land i regionen. Vi ble også beæret med besøk av den singalesiske ministeren for bærekraft og miljø, Mrs. Grace Fu. Det var etterspørsel etter sirkulære løsninger for flere avfallsfraksjoner. Matavfall er en av disse, og fra 2024 må alle restauranter, hotell og catering virksomheter ha lokale løsninger for sitt matavfall. Her er det interessant med løsninger både for kompostering og biogass, og å se dette i sammenheng med matproduksjon. Singapore har mange urbane farmer, i ulike former – takterrasser og vertikale drivhusløsninger – og en ambisjon om å dyrke 30 % av all maten de trenger selv innen 2030. Sirkulære løsninger for gjenvinning av vann og avløp samt fornybar energi er også høyt på agendaen. Andre aktuelle avfallsfraksjoner er emballasje, e-produkter, batterier, glass, metall, marint avfall (fiskeoppdrett) og forsøpling (plast).

Ta kontakt med Tina Wågønes dersom du ønsker mer informasjon. Det planlegges en workshop på matavfall/emballasje i Q1 2023 i samarbeid med Tomra og Yara, samt at Innovasjon Norge skal se på muligheten for å etablere et Global Growth program på dette området. Det finnes allerede et slikt eksportprogram for den maritime næringen i Singapore.

 

Hovedbilde: ISWA Grace Fu (fra venstre: Susanna Quek – Innovasjon Norge, Nancy Strand – Avfallsforsk, Tina Wågønes – NCCE, Mrs Grace Fu – Minister for Sustainability and the Environment Singapore, Pål Kastmann – IN, Eivind Homme – den norske ambassadøren i Singapore, Tomra ansatt, CK Chai – Tomra)