Sammen med Nordic Innovation lanserer Accenture nå en ny runde av sirkulærøkonomiprogrammet, Nordic Circular Industries Program, for nordiske industriselskaper.

Programmet retter seg mot fem økosystemer med et stort ressursfotavtrykk og som er godt egnet for sirkulære forretningsmodeller (bygg- og anlegg, maskin og utstyr, transport, maritim, og energi). Målet med programmet er å øke kunnskap om sirkulærøkonomi, definere sirkulære forretningsmuligheter og designe piloter på tvers av selskapene i økosystemet. Dette gjøres gjennom tre faser fra våren 2020 til høsten 2020:

  1. Rekruttere selskaper til å delta i programmet
  2. Deltakerne er med på fire workshops (i tillegg til teori vil deltakerne få tilgang til oppgaver, verktøy og metoder som er relevant for programmet)
  3. Lansere piloter på tvers av organisasjoner i økosystemet

De er nå i gang med rekrutteringsprosessen av selskaper som kan være relevante deltakere i programmet. Dere kan også lese mer om programmet her.

Grunnet utviklingen av korona-situasjonen har Nordic Innovation besluttet å utsette workshopene til høsten 2020. Workshopene vil nå bli holdt mellom slutten av august og starten av oktober. Her finner du mer info: Nordic Circular Industries Program