Den 16. mai inviterte Norske Skog Saugbrugs AS til åpningen av CEBICO pilot-anlegg på Saugbrugs i Halden. Næringsminister Jan Christian Vestre var til stede, og talte med stor entusiasme; om industriutvikling, verdiskaping, og god forvaltning av naturressursene våre – og ytret optimisme om hva som er mulig å få til!

CEBICO er et sammensatt materiale som produseres fra mekanisk trefibermasse (TMP) og termoplast. TMP-fibre som forsterkning øker anvendeligheten til resirkulert plast fordi den blir sterkere og stivere. Materialets potensielle bruksområder er i emballasje, forbruksvarer, møbler, bilindustri, maritim, byggeindustri med mer.

Norske Skog Saugbrugs har flere prosjekter innenfor sirkulærøkonomi, og vi i NCCE gleder oss til å følge Saugbrugs videre og til å bidra der vi kan!

#biokompositt #sirkulærøkonomi #bærekraftigeprodukter