Acinor AS er en kjemikaliedistributør som leverer basiskjemikalier til prosessindustrien og kunstgjødsel til landbruket. Salget ligger på om lag 25.000tonn kjemikalier per år.

Daglig leder hos Acinor, Rolf Egil de Flon, forteller at de også tilbyr tilleggstjenester, som for eksempel utleie av tankkonteinere, fjernavlesing av tanker hos kunden, sikkerhetsrådgiver for farlig gods og kurs i håndtering av kjemikalier.
-Vi er en liten bedrift med mye kompetanse og erfaring, og vi kan nyttiggjøre dette for å løse og optimalisere kunders behov for sikker håndtering av deres kjemiske produkter, sier de Flon.

Bi-produkter mot gjødselproduksjon
Acinor har flere kunder som fra sin produksjon får bi-produkter som er rike på mineraler. Bi-produktene har forskjellige egenskaper som kan brukes mot gjødselproduksjon. Acinor bistår med sin kompetanse om bi-produkter, samt kjennskap til det internasjonale markedet.
– Perstorp er et eksempel på en kunde som får et bi-produkt som kan brukes som råstoff i gjødselproduksjonen. Vi har her gjort undersøkelser i markedet både med tanke på muligheter og pris, og har fått deres bi-produkter ut i markedet i Europa, forteller de Flon. Han legger til at de også kan bistå i prosjektvurderinger for andre bedrifter som har bi-produkter mot gjødselproduksjonen eller andre segmenter.

Bidrar i bransjeforeninger
Acinor er aktiv i ulike bransjeforeninger og forum, som eksempelvis Debio, ESA (European Sulphuric Acid Association) og Cefic (European Chemical Industry Council).
– Ved deltakelse i ulike bransjeforeninger og fora, sikrer vi oss kunnskap og kjennskap i markedet. Dette kommer igjen våre kunder til gode.

Acinor bidrar gjerne i NSSØ-fellesskapet
– Vi har mye erfaring om bi-produkter mot gjødselproduksjon, og kjenner dette markedet godt. Acinor kan bidra som rådgiver og i samarbeidsprosesser, samt kartlegge muligheter, både nasjonalt og internasjonalt.

Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Det at bi-produkter får nytte i andre prosesser er en viktig del i dette.