Brono AS driver med utvikling, produksjon, salg og design av produkter innen belysning for fotobransjen. Selskapet har kontorer/showroom på Hydrogenfabrikken, etablert i de gamle industriområdene på Øra i Fredrikstad.

Selskapets leder, Nils Petter Hauge, har vært pådriver for NSSØ helt fra start, og har store forventninger til senteret:

– Norsk Senter for Sirkulær Økonomi bør bli et forskningssenter med internasjonalt samarbeid. Her ligger det store muligheter i å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis – både når det gjelder utnyttelse av avfallsprodukter og restprodukter, og utvikling av nye produkter basert på ny kunnskap. For å få til dette må vi bringe bedrifter, avfallsprodukter og forskning sammen.

Hauge legger vekt på at det opprettes et forskningsmessig tilsnitt for å se på enda bedre utnyttelse av råstoffer, og trekker frem Østfoldforskning som et viktig miljø. – Det vil videre være viktig at resultater gjøres tilgjengelig, slik at senteret også kan posisjonere seg utenfor Norges grenser.
– Mulighetene for senteret mange. Som nasjonalt senter vil man kunne få bredde på hvem som henvender seg og få samlet kunnskap og kompetanse som igjen vil lede til innovasjon og nye arbeidsplasser, sier Hauge.

-På sikt håper jeg også at senteret skal kunne bistå oss i Brono med forslag til materialer til våre produkter. Materialer med like bra kvalitet, like bra økonomisk konkurransekraft, og som kan bli i «det sirkulære kretsløpet», avslutter han.