Multiconsult Norge er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning, og er delt inn i syv ulike forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø, og By & Samfunn.

Selskapet er opptatt av å bidra for en bærekraftig framtid, og har en egen satsning «Grønt i alt vi gjør» som handler om å gi miljøriktig og helhetlig rådgivning i alle faser, til rett tid og i riktig omfang.

Region Østlandet har siden høsten 2016 jobbet med internoppdraget «Grønt i oppdrag» som gjenspeiler seg i alle prosjekter. Selskapet er også medlem i NSSØ, og deres avdelingsleder for Prosjektledelse og Spesialrådgivning, Reija Santala, har vært en aktiv bidragsyter for NSSØ helt fra start.

-Det har vært utrolig inspirerende å være med på etableringen av Norsk Senter for Sirkulær Økonomi. Fokuset på kunnskap om sirkulær økonomi og bærekraft, forskning og utvikling, og samhandling mellom virksomheter, kommune og forskningsmiljøer brenner jeg for, sier hun og legger til: – og interessen i bransjen og hos media har vært formidabel. Det er klart senteret har truffet i markedet.

Santala har bred kompetanse innenfor kjemi og prosess. Hun er kjemiker, og har sin bakgrunn fra blant annet Borregaard og FREVAR. Hun er videre engasjert for styret i Gjenvinning Østfold hvor hun er nestleder, og i styret til NSSØ.

Om Multiconsults tilknytning til NSSØ sier Santala følgende:
– Multiconsult har, i tillegg til de tradisjonelle prosjekteringsfagene, også rådgivere som jobber innen fagområdene HMS, ytre miljø og bærekraft. I så måte er NSSØ veldig interessant. Vi i Muliconsult skal bistå slik at byggene vi prosjekterer blir bærekraftige. Vi skal være med å bygge fremtidens bygg og infrastruktur, og vi skal være der det skjer og støtte tiltak som bidrar til en felles, sirkulær tankegang.