Foto: Hanne Lerche Raadal, konstituert direktør/Forskningsleder i Østfoldforskning

Østfoldforskning er et nasjonalt forskningsinstitutt og Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for analyse av miljøprestasjonen til produkter og tjenester. De er 24 ansatte, hvorav 19 er forskere, og jobber med anvendt forskning og utvikling innenfor energi- og avfallsressurser, mat og emballasje, bygg, anlegg og eiendom, møbler og tekstiler og nettverksbasert innovasjon. I år feirer virksomheten 30-års jubileum, og kan se tilbake på en lang rekke varierte oppdrag for oppdragsgivere fra både inn- og utland.

Hjelper bedrifter å ta gode miljøbeslutninger
Virksomheter blir stadig oftere bedt om å legge frem informasjon om sin påvirkning på miljøet og hva de gjør for å redusere denne. Det stilles oftere krav til miljødokumentasjon i anbudskonkurranser og for mange er dette utfordrende da det kreves kompetanse og erfaring. Østfoldforskning bistår her bedrifter gjennom at de ser på hele verdikjeden;
– Vi bistår våre oppdragsgivere ved å gjøre bærekraftsvurderingene for dem. Dette kan vi gjøre for alt fra møbler til gjenvinning av batterier, sier hun.

Verktøy for miljødokumentasjon
Østfoldforskning har også utviklet web baserte verktøy som kan hjelpe produsenter til selv å utarbeide miljødeklarasjoner. Verktøyene benytter forskningsbaserte data og følger internasjonale standarder for sikre best mulig kvalitet. Dette er nå overført til LCA.no, et heleid datterselskap av Østfoldforskning.

– LCA.no ble etablert i 2016. Det er web basert verktøy hvor bedrifter kan få laget de deklarasjonene bedriften har behov for, avslutter Lerche Raadal.

Bidrar til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling
Lerche Raadal har i likhet med de fleste andre forskerne i Østfoldforskning jobbet på tvers av fagområdene og også mye i ulike nettverk med andre forskningsmiljøer og bedriftspartnere. De deler aktivt deres kunnskap og erfaring for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjonsforskning.

– Vi har for eksempel prosjektet Redesign QR. Det er et samarbeidsprosjekt vi har med blant annet Fretex, hvor vi går i dybden på hvordan det går an å få oss forbrukere til å ta mer informerte valg med tanke på miljø og sosiale aspekter når vi handler, sier Lerche Raadal. Et annet prosjekt Østfoldforskning jobber med er SirkulærPlast som har som mål å skape en sirkulær økonomi for plast ved at industri og designere får tilgang til kunnskap og materialer som gjør dem i stand til å bruke resirkulert plast i nye produkter. Begge prosjektene er støttet av midler fra Oslofjordfondet.

19. juni feirer Østfoldforskning sitt 30 års jubileum på Litteraturhuset i Fredrikstad. Følg med på deres nettsider www.ostfoldforskning.no for nærmere informasjon og historiske drypp frem til selve dagen.