Øra industripark omfatter i dag rundt 150 bedrifter som sammen skaper over 2000 arbeidsplasser. Sammen med NCCE har bedriftene, med Glemmen, kommunen, fylkeskommunen og NAV avklart hvordan vi kan øke antall lærlinger til Øra.

Industriparken er blant annet kjent for sitt omfattende bidrag til Norges sirkulærøkonomi og er et nasjonalt fyrtårn for industriell symbiose, hvor flere av bedriftene anvender hverandres side- og avfallsstrømmer.

Store muligheter på Øra

Store andeler av Norges avfallsstrømmer er innom Øra, for enten å få økt verdi, eller for å sirkuleres og sendes ut til ny bruk nasjonalt og internasjonalt. Her ligger store gjenvinningsbedrifter som Sirkel glass, Stene Stål Gjenvinning, Batteriretur, Hydrovolt, Norsk Gjenvinning og Metallco Kabel, for å nevne noen. Alle bidrar de til at vi i Norge kan utnytte ressursene våre mer effektivt.

Kunnskap er nøkkelen

Dette krever kunnskap, og mens flere av anleggene er topp moderne, så er det menneskene bak som leverer kompetansen som skal til for å sikre verdiene våre og videre innovasjon. Lærlingene på Øra er en viktig del av denne kompetansen, og flere av Øra-bedriftene tar imot lærlinger hvert år. Dette skjer i godt samarbeid med blant annet Glemmen videregående skole og kommunen.

Nye behov

Sammen med NCCE har bedriftene, med Glemmen, kommunen, fylkeskommunen og NAV avklart hvordan vi kan øke antall lærlinger til Øra. Utgangspunktet var innen avfall- og gjenvinningsfaget.  Vi har kartlagt hvilke behov som finnes og hvilke muligheter som ligger i lærlingeordningen innen avfall- og gjenvinning. Glemmen vgs har blant annet veiledet bedriftene i læreplanen for gjenvinningsfaget, samt metode for å vurdere læreplanmålene i den enkelte bedrift. I dette arbeidet kom det frem at det er lærlingeordningen innen produksjonsteknikk som vil dekke bedriftenes behov best.

«Det har vært utrolig fint å se hvordan så mange ulike aktører har kommet sammen for å sikre at vi stiller med riktig kompetanse, slik at vi sammen skaper morgendagens muligheter.»

Natalia Mathisen, NCCE

Nye løsninger

Østfold fylkeskommune og NAV har i samarbeid med Glemmen vgs hørt på bedriftene og resultatet er en ny modulstrukturert opplæring for voksne innen produksjonsteknikk. Det nye opplæringsløpet innebærer betydelig mer opplæring ute i bedrift, der lærer i større grad følger opp eleven på arbeidsplassen. Opplæringsperioden i bedrift vil skje allerede høsten 2024, og NAV og Glemmen vgs. er godt i gang med å rekruttere aktuelle kandidater til utdanningen. Opplæringsløpet er mer praksisnært og spesielt tilrettelagt for bedriftene på Øra og industrien lokalt.


Det ble i februar avholdt et infomøte for bedrifter og opplæringskontoret på Glemmen vgs. Formålet med møtet var å vise hvilke muligheter opplæringsløpet gir bedriftene for rekrutteringen av faglært kompetanse, og ikke minst en mulighet til å komme med innspill til det nye utdanningsløpet. Ønsket var også å invitere bedrifter til å ta imot lærlinger fra den nye klassen. Det ble også gitt informasjon om hva det nye utdanningsprogrammet innebærer for bedriftene, deriblant hvilken oppfølging de vil få fra Glemmen vgs og NAV, samt forslag til ny lønnsmodell for voksne lærlinger. Det er mange som er interessert i å jobbe som fagarbeider i industrien. Vi håper at enda flere bedrifter blir med og bidrar til utdanningen av flere fagarbeidere i produksjonsteknikerfaget.

«Det er viktig for oss at vi treffer på bedriftenes behov for kompetanse, og vi setter stor pris på innsatsen bedriftene har lagt ned i samarbeidet med å lande et godt program»

Heine Kristiansen, Glemmen VGS

Glemmen kommer til å jobbe tettere med bedriftene over sommeren. Det kommer da også en ny læreplan som er modulbasert og tilpasset voksne. Det nye programmet starter opp til høsten og vi ser frem til å følge effekten!

«NAV og Glemmen vgs. ønsker samarbeid med flere bedrifter fra Øra og industrien lokalt, både godkjente lærebedrifter og bedrifter som ønsker å bli det»

Björn Bergman, markedsrådgiver, NAV Fredrikstad

Ta gjerne kontakt med Björn Bergman som er markedsrådgiver i NAV Fredrikstad, om du er interessert å vite mer.

Kontaktinfo:
bjorn.bergman@nav.no // tlf: 4542 8888