Samarbeid på tvers av regioner og bransjer er en av nøklene til å lykkes med sirkulær økonomi, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vi må jobbe SAMMEN for å nå våre mål, og første steg er å samles for å dele erfaring og kompetanse med hverandre. Lister Nyskaping blir nå en del av vårt nettverk, og vi ser frem til samskapning og deling.

Lister Nyskaping er med deres omtrent 80 målbedrifter, en av Norges største næringshager, og en nøkkelaktør for næringslivet i Lister. De ble etablert i 2008, opprinnelig som et næringsutviklingsselskap for de seks kommunene i Listerregionen. De har parallelt med flere nyansettelser, gått inn i større prosjekter og startet samarbeid med flere aktører og nettverk utenfor regionen, der ett av disse nettverkene er NCCE.

Lister-regionen er en såkalt kraft-region, med mye vind- og vannkraft. Målbedriftene som Lister Nyskaping jobber med er i stor grad basert på mekanisk industri og prosessindustri, og jobber stadig med utvikling innenfor blå (maritim og kystnær) næring, fornybar energi, reiseliv og det grønne skiftet.

Som et NCCE-medlem vil Lister Nyskaping bidra med bred kompetanse og et stort nettverk. Vi i NCCE ser frem til å samarbeide om økt verdiskapning og omstilling til bærekraftige virksomheter i våre regioner.

Vi ønsker Lister Nyskaping velkommen som nytt medlem!

Les mer om Lister Nyskaping på deres hjemmesider.

 

Foto: Erlend Haddeland, Media Sør AS

Næringsminister Jan Christian Vestre på besøk hos Green Yard AS under Fedabroa i Kvinesdal.