Nøkkelen til en grønn omstilling finner vi i nye tekniske løsninger og menneskene bak, gjennom samarbeid med fagmiljøene. NITO organiserer menneskene som sitter med kunnskap som skal bidra til de gode løsningene for framtidas Norge.

Iren Wiig, Styreleder, NITO Østfold

Norges Ingeniør og Teknologiorganisasjon (NITO)  er med over 93.000 medlemmer, Norges største organsiasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad.

NITO arbeider for å videreutvikle og sikre arbeidsplasser og sørge for en rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet. Organisasjonen deltar bl.a. i prosjektet Grønn Industri 21 hvor en rekke fagforeninger, bedrifter og organisasjoner samarbeider om å gjennomføre det grønne skiftet i Norge på en måte som vil bevare arbeidsplasser og kompetanse.

Som en av 19 lokalavdelinger, representerer NITO Østfold over 3.500 medlemmer. Avdelingen ledes av Beth Th. Øvre, som bidrar aktivt til samarbeid og verdiskaping i regionen, bl.a. gjennom å etablere og gi støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

 

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi ser frem til å samarbeide tett med NITO Østfold, hvor vi sammen skal sette fokus på hvordan teknologi kan anvendes for å løse klima- og miljøutfordringer i regionen.

 

Vi ønsker NITO Østfold velkommen som nytt medlem!

Les mer på NITO Østfold

 

 

 

 

 

Hovedbilde: Samling av ingeniører og teknologer fra Oppland, Buskerud og Østfold i 2019