Stenseth Grimsrud Arkitekter AS ble startet i 1983 og har i mange år vært et av de største rene arkitektkontorene i Østfold med kontorer både i Fredrikstad og Halden. Firmaet har 17 ansatte og er medarbeidereid.

Firmaets nøkkelområder er prosjektering av boliganlegg, offentlige bygg som skoler, sykehjem, kulturbygg, kontorer og næringsbygg. I tillegg har de en unik kompetanse på transformasjon av historiske bygg. På referanselisten står blant annet rehabilitering og ombygging av Fredrikstad Motorverksted på Kråkerøy og Hydrogenfabrikken på Øra.

Bærekraft og miljøhensyn er en viktig del av kontorets filosofi. Å ta vare på eksisterende bygninger, og gjenbruke materialer så langt det lar seg gjøre har et stort fokus. Fremover vil sirkulære byggemåter bli en naturlig del av prosjektene.

På plansiden er hovedområdene reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, stedsanalyser og utredninger.

Tverrfaglig samarbeid
Med et ønske om å designe og utvikle bærekraftige bygningsmiljøer, og å designe avfall ut av bygningens livssyklus, må man ha god forståelse av miljøpåvirkningen fra de forskjellige livssyklusstadiene, og ikke bare tenke på bruksfasen til en bygning. Ved utformingen av en bygning er det viktig å også forholde seg til produksjons-, konstruksjons- og også sluttbruksstadiet. Her kan materialene bli en miljøbelastning eller ha en positiv innvirkning, ved å mate dem tilbake til produksjonsfasen, og redusere utvinningen av råvarer.

Det er også avgjørende å forstå hvilke interessenter som er involvert per trinn, fordi tverrfaglig samarbeid er nøkkelen til en mer sirkulær byggebransje. Her er det mye kompetanse å hente blant NCCEs eksisterende medlemmer.

 

Pernille Kolstad Heen, Partner SG Arkitekter
Markus Linge, Partner SG Arkitekter

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker SG Arkitekter velkommen som nytt medlem!

Les mer på sgarkitekter.no