Det hele startet på Ørakonferansen i 2016, da Stein Dietrichson sto på scenen og sa at «vi må ha en nasjonalt senter for sirkulærøkonomi – og vi må ha det her på Øra». I dag – 3 år sentere entret vi scenen på tredje gang og presenterte aktiviteter som senteret i dag er en del av.

Alt i alt en flott dag med mange flotte presentasjoner under tittelen: Sirkulær økonomi i praksis!