Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, NCCE, har ved inngangen til sitt femte driftsår fusjonert med No Waste! Til å lede den administrative delen av organisasjonen, har styret tilsatt Tina Wågønes som ny daglig leder.

 

Daglig leder NCCE: Tina Wågønes
Foto: Thomas Andersen – www.vikenfotovideo.no

Tina er utdannet sivilingeniør, og har lang fartstid fra norske teknologibedrifter, både med teknologiutvikling og med ansvar for internasjonal markeds- og forretningsutvikling. Som konsulent har hun jobbet med alt fra gründerbedrifter til store konsern, og har god kjennskap til de utfordringene små og store bedrifter møter i arbeid med innovasjon, vekstambisjoner og verdiskaping. Som daglig leder for No Waste! har hun ledet over 25 prosjekter, og vi ser frem til å få henne med på laget i NCCE.

 

«Jeg ser frem til å lede Norges største klynge for sirkulær økonomi sammen med dyktige kollegaer og fremoverlente medlemsbedrifter. Med de ressursene vi nå har i NCCE, skal vi sette fart på omstillingen til en sirkulær økonomi og en mer bærekraftig forvaltning av ressursene våre», sier ny daglig leder Tina Wågønes.

 

Etter 1,5 år som daglig leder i NCCE, går Natalia Mathisen over i en stilling som forretningsutvikler.

 

Natalia Mathisen, forretningsutvikler NCCE

“Tina og jeg har samarbeidet godt i perioden som ledet frem til sammenslåing, og jeg gleder meg over at vi styrker NCCE med en dyktig kollega, samtidig som jeg ser frem til å kunne bruke mer tid og fokus på medlemmene og deres materialstrømmer»

 

 

 

 

 

 

Sammen med prosjektledere Camilla Brox og Benedikte Bekkevold Hansen, blir det nå et solid team som vil bistå medlemmene med å se nye forretningsmuligheter i overgangen til en sirkulær økonomi og det grønne skiftet.