Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, NCCE, har i løpet av sine tre første driftsår virkelig fått vist sin berettigelse gjennom aktivt engasjement for sine medlemmer – gjennom deltakelse i flere større prosjekter og som talerør for den sirkulære økonomi i svært mange fora.

Dette arbeidet krever at organisasjonen tilpasser seg et økende engasjement på flere fronter. Etter eget ønske har nåværende daglig leder og prosjektleder, Camilla Brox, bedt om en annen rolle for å kunne involvere seg ytterligere i et økt prosjektengasjement samt nettverksvirksomhet og profilering for NCCEs nasjonale og internasjonale satsing.

Styret har valgt å etterkomme dette, i samarbeid med alle involverte.

 

Natalia Mathisen, ny daglig leder for NCCE

Til å lede den administrative delen av organisasjonen har NCCE ansatt Natalia Mathisen som daglig leder i en deltidsstilling. Natalia er utdannet siviløkonom, med bred erfaring fra prosjektledelse, og har vært knyttet til NCCE siden mars.

Hennes oppgaver vil i første rekke være å håndtere de rent administrative rutiner, inkludert NCCEs kommunikasjonskanaler og arrangement. Natalia vil starte i stillingen 6. november 2020.

 

 

 

Camilla Brox vil bidra videre i NCCEs nasjonale og internasjonale satsing.

 

Styret i NCCE vil få takke Camilla Brox for den solide jobben hun har gjort med å bidra i oppbyggingen av NCCE. Vi setter derfor stor pris på at vi også framover vil kunne få benytte oss av hennes brede kompetanse på feltet.

Når Camilla nå gir stafettpinnen for administrasjonen videre til Natalia, er det i trygg forvissning om at medlemmenes beste fortsatt vil bli svært godt ivaretatt.

 

Utover dette ser styret frem til å ønske velkommen dyktige og kompetente partnere i vårt ressursteam, som vil kunne benyttes til oppdrag innenfor den enkeltes spesialområde.

Fredrikstad, 05. november 2020
Tor Prøitz
Styreleder NCCE