Av Jon Hermansen

Som nyutdannet ingeniør «havnet» jeg i plastindustrien, som noen ville sagt det. Egentlig havner man ikke noe sted, alt er et valg. Allikevel var ikke plast det materialet jeg hadde sett for meg at jeg skulle bruke resten av mitt yrkesaktive liv på. Med bakgrunn fra maskiner og mekanisk arbeid så jeg egentlig for meg en annen type karriere.

Imidlertid lærte jeg fort at plast kunne brukes til mye mer enn å lage billige leker.

Plast eller polymere materialer benyttes i dag til produkter og deler til både aerospace og inne i menneskekroppen. Materialet fås i en mengde varianter med høy styrke og lett vekt. Den lette vekten bidrar blant annet til at biler, fly og båter blir lettere og bruker mindre drivstoff. Det korroderer mindre og har en stor formbarhet. Men, plast er ikke tre eller metall og må benyttes der hvor det faktisk er det rette valget.

En av plastens fordeler er at det råtner aldri, i hvert fall tar det lang tid. En av plastens store ulemper er også at det råtner aldri..

Min kjære svigerdatter spurte meg en gang om hva jeg syntes om å jobbe i en industri som blir forbundet med mye forurensning.. Et ubehagelig spørsmål, ja men på sin plass. Allikevel mener jeg at det primært ikke er industrien, men menneskene som forsøpler.

Jeg blir like opprørt som andre av å se et hav av plast produkter som flyter rundt. Forsøplingen må opphøre og vi må ha gode løsninger for å gjenvinne materialene. Plast er lett å gjenvinne. For eksempel vil materialet smelte ved ca 250 grader C mens glass til sammenlikning smelter ved over 800 – 1000C. Med andre ord kreves det langt mindre energi. De fleste plaster (men ikke alle) lar seg også lett omdannes til nye produkter.

Kravene til bruk av gjenvunnet plast øker og markedet og forbrukere blir mer bevisst på å benytte produkter av gjenvunnet materiale. Vi må riktignok venne oss til at fargene blir litt mer grumset og at finishen blir noe redusert, men det gjør vel ikke så mye..?

Jon Hermansen, (Foto: Alan MacRae)

Som representant fra Borg Plast-Net (BPN) var jeg med på å starte NCCE i 2017. Det opprinnelige initiativet kom fra Stein Dietrichson, også et BPN medlem.

For BPN var dette en av måtene å ta ansvar og bidra i miljøarbeidet. Dessuten et godt verktøy for å settes fokus på og bidra til å finne løsninger. Ikke alle initiativ blir det noe av, men NCCE har funnet sin plass og fått et godt ankerfeste i bransjen. Dette takket være god og ideologisk innsats fra flere personer.

Innenfor NCCE sitt segment er det mye å jobbe med, men vi er godt i gang. Arbeidet knytter både bedrifter, det offentlige og institusjoner sammen. Vi kjenner hverandre godt og er kollegaer som jobber mot samme mål enten vi heter NCCE, Norsus eller noe annet.

Flere FoU prosjekter er gjennomført og nye er på gang. Sammen med industrien i vårt område er det opparbeidet en betydelig kompetanse som vi må ta vare på og utvikle videre.

Sammen med NCCE sitt øvrige ressursteam bistår jeg gjerne der dere har behov.

https://www.linkedin.com/in/jon-hermansen-9243294b/

 

Har din bedrift behov for bistand fra NCCE’s ressursteam?

Ved behov for innspill til  innovasjonsprosesser, prosjektledelse, foredrag og workshops – ta kontakt med Natalia Mathisen på natalia.mathisen@ncce.no eller ring 907 46 729.