På Verdens miljødag, lørdag 5. juli, deltok NCCE på innvielsen av Håpets Katedral som er et symbol på at vondt kan forvandles til godt. Katedralen er bygget på en 120 m2 stor pram av tre, og taket er dekket av takplater som er laget av plast fra fiskekasser som er ryddet langs kysten.

 

En vakker innvielse på selveste Verdens miljødag 2021
Det var mange som hadde tatt turen for å delta på innvielsen, og på programmet var det vakker sang av Helene Bøksle, inspirerende appeller om bærekraft sett fra de forskjellige religionenes perspektiv. Biskop Atle Sommerfelt holdt tale, det samme gjorde HKH Kronprinsesse Mette Marit (digitalt), statsråd Nikolay Astrup, generalsekretær i WWF Karoline Andaur, Gudmor Celine Kurachachi Manstad, Fylkesråd for Næring i Viken Johan Edvard Grimstad og ordfører Jon-Ivar Nygård. Og selvsagt prosjektleder Anne Skauen og Kunstnerisk og visjonær leder Solveig Egeland. Innvielsen ble streamet og opptaket kan sees her: Innvielse Håpets Katedral

1000 fiskekasser ble til 3500 fargerike takplater i Håpets Katedral

Helt siden Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) ble stiftet i desember 2017 har plast vært et hyppig tema blant våre medlemmer. Vi har arrangert flere sirkeltreff om plast og har mange medlemmer som jobber med plast (plastprodusenter), medlemmer som ønsker å redusere plastbruken i egne produkter/egen produksjon og medlemmer som ønsker å bidra til at plast samles inn, sorteres, vaskes og behandles slik at den kan resirkuleres og bli til nye produkter.

Vi har vært så heldige å ha med oss Håpets Katedral i nettverket helt siden i februar 2019. De kom inn med stort engasjement og et ønske om å få med plastindustrien for å samhandle om å finne gode løsninger. 11. februar arrangerte vi Sirkeltreff om plast der Håpets Katedral v/Solveig Egeland og Anne Skauen fortalte om deres planer om blant annet å bruke den plasten de hadde samlet inn til å lage et vakkert tak (inspirert av The Peoples Pavilion).

Jon Hermansen, fra NCCE’s ressursteam, var også med i møtet. Med hans lange erfaring og brede nettverk la han frem muligheter for resirkulering av plasten og tilbudte seg å lage noen skisser på takplater – i samarbeid med plastbedriften Biobe. Og det ene ledet til det andre og nå har 1000 fiskekasser blir til 3500 fargerike takplater i Håpets katedral. Re-Turn bidro også her gjennom verfisering av materialer.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi arbeider med de muligheter det ligger i å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis for og mellom virksomheter

 

Se bildegalleri fra innvielsesfesten: