I perioden august 2023 til og med mars 2024 gjennomfører NCCE i samarbeid med SINTEF Manufacturing, Rotostøp AS, Re-Turn AS og BEFORM et forprosjekt med tittelen «EUs taksonomi som et rammeverk for utvikling av sirkulære forretningsmodeller og strategier for SMB».

Forprosjektet er finansiert av Viken Fylkeskommune, gjennom ordningen «Næringsutvikling og Innovasjon i Viken 2023».

Forprosjektet skal hjelpe casebedriftene å se hvordan EUs taksonomi kan brukes som et strategisk verktøy og rammeverk for å utvikle deres egen strategi og/eller forretningsmodell. Det vil på denne måten fungere som beslutningsstøtte for innovasjon og utvikling for bedriftene, gjennom scenariobygging og bearbeidelse av taksonomiens kriterier. Dette vil være en casestudie der det som gjennomføres av aktiviteter og prosesser, hvis det gir positive resultater, vil bli et overførbart tilbud til NCCEs (prosjekteier) medlemmer, i første omgang i Viken.

Forprosjektets aktiviteter består i blant annet bedriftsbesøk, kurs om EUs taksonomi, felles workshops og egenvurdering.

Som helhet vil en strategisk tilnærming til EUs taksonomi på kort og lang sikt bidra til bærekraftig utvikling, grønn omstilling og gi bedriftene som er med et konkurransefortrinn som igjen vil bidra til næringsutvikling og innovasjon.