Ammoniumsulfatløsningen er et biprodukt fra rensing av avløpsvann og dannes i prosessen med å fjerne nitrogen, i form av ammonium, fra avløpsvann.

Avløpsvann inneholder næringssalter som kan gjenvinnes som produkter som er etterspurt i markedet. Gjenbruk av nitrogensalter bidrar til nitrogenrensing og reduserer klimagassutslipp fra renseprosessen.

Innhold

Ammoniumsulfat 40% (vekt)

Ammoniumsulfat er et viktig nitrogengjødsel i global sammenheng. Det inneholder 21 prosent nitrogen som ammonium og i tillegg 24 prosent svovel i form av sulfat. Det virker sterkt forsurende på jordsmonnet (senker pH).

Mengde

Årlig mengde 4.000tonn

Markedsmuligheter

Etter at ammoniumsulfaten er separert fra avløpsslammet, kan det potensielt brukes til forskjellige formål, avhengig av kvaliteten.

  • Vannbehandling: forbedre vannkvalitet ved å felle partikler og urenheter i vann.
  • Papirindustri: Ammoniumsulfat brukes som en koagulant og binder til seg uønskede stoffer, slik at de kan fjernes fra papirmassen og forbedrer papirets kvalitet.
  • Tekstilindustri: ammoniumsulfat brukes som en hjelpestoff i farging og trykkprosesser for å bidra til å binde fargestoffer til tekstilfibrene.
  • Lærindustri: ammoniumsulfat brukes til å stabilisere fargepigmenter og forbedre lærkvaliteten.
  • Gjødselproduksjon: ammoniumsulfat inneholder nyttige næringsstoffer som ammonium og svovel, som kan bidra til å berike jorden.

Relevante prosjekter

Forsøk har blitt gjort for å produsere gjødsel fra gjenvunnet ammoniumsulfat, der det brukes som en kilde til næringsstoffene nitrogen og svovel for å øke jordbrukets produktivitet.

Ammoniumsulfat er lite brukt i Norge, men er rangert som en av de store nitrogengjødslene i verdenssammenheng. I 2018 var verdensproduksjonen på 26,4 millioner tonn (tilsvarende 5,5 millioner tonn nitrogen).

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen