Prosessgipsen er kalsiumsulfat (CaSO4) som dannes som et biprodukt av reaksjoner i sukkerutfellingsprosess. Kommer i fra prosessen i etanolfabrikken som en utfelling.

Når kalk reagerer med sulfatforbindelser eller andre forurensninger i sukkerløsningen, utfelles kalsiumsulfat/gips (prosessgips) som separeres fra den gjenværende løsningen.

Innhold

Kalsiumsulfat CaSO4 (gips)

Mengde

3500 tonn/år

Markedsmuligheter

Byggematerialer: Prosessgips brukes ofte i byggebransjen for å produsere gipsplater, vegger, tak og andre byggematerialer.

Jordforbedring: Prosessgips kan brukes som et jordforbedringsmiddel for å forbedre strukturen og dreneringen i jord. Gips kan bidra til å løse opp tunge jordarter og øke vannretensjonen i sandjord.

Landbruk: Gips kan brukes i landbruket for å forbedre jordkvaliteten og avlingene. Det kan bidra til å redusere erosjon, forbedre jordstruktur og tilføre viktige næringsstoffer som kalsium og svovel til jorden.

Industrielle prosesser: Prosessgips brukes i noen industrielle prosesser som en komponent i produksjonen av sement, gipsfiberplater, og andre materialer.

Miljøforbedring: Gips kan brukes i miljøforbedringsprosjekter, for eksempel deponering av overskuddsvann for å redusere surhet.

Relevante prosjekter

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen