Det finnes ulike typer bioslam, fra avløpsvann, fiskeoppdrett, produksjon av ulike biomasser.

Innhold

Slam er restproduktet  – faststoffet som lar seg fjerne gjennom sedimentering, flotasjon eller filtrering av fraksjonen. Slammet kan bestå av organiske eller uorganiske komponenter som opprinnelig var i råvannet, bakterier/biomasse som produseres i en biologisk renseprosess, eller kjemiske utfellingsprodukter som produseres i en kjemisk fellingsprosess.

Mengde tilgjengelig:

40.000tonn per år

Markedsmuligheter

  • Biogass
  • Gjødsel
  • Øl

Relevante prosjekter

Veas-jord: stabilisert, hygienisert og kalktilsatt avløpsslam

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen