I Nord-Europa blir en stor del av det kommunale avfallet sendt til forbrenning, noe som resulterer i produksjon av betydelige mengder restaske. Bunnasken utgjør 20 % av det forbrennede avfallet, og Norge produserer cirka 300 000 tonn/år. I Norge benytter vi først og fremst mekanisk gjenvinning ved hjelp av magneter og virvelstrøm for å hente ut metallene i bunnasken, men dette utgjør kun en liten del av askerestene. Den resterende delen regnes fortsatt som avfall og deponeres.

Innhold

Bunnaske fra forbrenning av husholdningsavfall inneholder en rekke materialer som overlever forbrenningsprosessen. Innholdet varierer avhengig av sammensetningen av det opprinnelige avfallet, forbrenningstemperaturen og teknologiene som brukes i forbrenningsanlegget. Her er noen vanlige komponenter i bunnaske fra forbrenning av husholdningsavfall:

  1. Mineraler: Asken inneholder ofte mineraler som resultater av forbrenning av organisk materiale. Dette kan inkludere rester av uforbrente karbonater, silikater og annet mineralsk materiale.
  2. Metaller: Bunnaske kan inneholde metaller som ikke fordamper under forbrenningen. Dette kan omfatte jern, aluminium, kobber, sink og andre metaller. Noen av disse metallene kan være verdifulle og kan gjenvinnes.
  3. Glasspartikler: Glass fra emballasje og andre glassprodukter i husholdningsavfallet kan overleve forbrenningsprosessen og ende opp i asken.
  4. Uorganiske salter: Dette kan inkludere salter som klorider, sulfater og andre uorganiske forbindelser som kan dannes under forbrenning.
  5. Uforbrente organiske materialer: Selv om hoveddelen av organisk materiale bør forbrennes under høye temperaturer, kan det fortsatt være noen uforbrente organiske rester i bunnaske.
  6. Askepartikler: Små partikler som dannes under forbrenningsprosessen.

Mengde

300 000tonn/år i Norge

Markedsmuligheter

Nyere forskning tyder på at bunnaske kan ha et potensial som

  • Betongtilslag
  • Alkalieaktiverte bindemidler
  • Sementbaserte materialer
  • Veibyggemateriale

Relevante prosjekter

earthresQue er et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), drevet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Senteret fokuserer på bærekraftig håndtering og gjenbruk av overflødig jordmaterialer og avfall, samt bærekraftige og risikoreduserende løsninger for gamle og fremtidige deponier.

earthresQue har bl.a. et eget prosjekt gående for nye bruksområder for bunnaske.

«Aske til farbar veg«, prosjekt i samarbeid mellom NTNU i Ålesund, Bingsa Gjenvinning og Tafjord kraft og Ålesund kommune.

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen