Ovnslagg fra vannforstøvet FeSi 15-produksjon. Ferrosilisium er en legering av jern og silisium som produseres ved reduksjon av kvarts (silisiumdioksid) med kull i en elektrisk ovn. Slagget dannes som et biprodukt i denne prosessen.

Innhold

Slagget inneholder 3 hovedstoffer:

  • Silisiumoksid SiO2 – ca. 40%
  • Kalsiumoksid CaO – ca. 30%
  • Aluminuimsoksid Al2O3 – ca. 20%
  • Resterende 10%: Materialsertifikat med verdier for øvrige stoffer finnes

Mengde

Ca. 80 tonn årlig

Markedsmuligheter

Byggematerialer: Slagg kan brukes som en komponent i produksjonen av betong. Slagget kan bidra til å forbedre holdbarhet og redusert permeabilitet i betongen .

Veimaterialer: Slagget kan brukes til å forbedre egenskapene til asfalt eller andre veidekker.

Jordforbedring: Slagg kan brukes som et tillegg til jord for å forbedre jordstrukturen, drenering og tilføre næringsstoffer til jorden.

Miljøgeotekniske applikasjoner: Slagg kan brukes i erosjonskontroll, landskapsutforming eller gjenoppbygging av deponiområder.

Gjenvinning av metall: slagget fra FeSi 15 produksjonen inneholder ikke verdifulle metaller som er egnet for gjenvinning.

Relevante prosjekter

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen