På grunn av den høye verdien av metallene deres, har kabler blitt resirkulert i flere tiår. En betydelig fraksjon plast er igjen etter at metallene i kabler er tatt ut. Plasten inneholder en stor andel PVC, samt bromerte flammehemmere. Gjenvinningsnivået for kabelplast er lavt, og plast fra kabler går i dag på deponi.

Volum tilgjengelig

6-8.000 tonn /årlig

Ukjent volum nasjonalt.

Markedsmuligheter:

Det er utviklet metoder for å skille og oppgradere de ulike plastene for å produsere råvarer for bruk i nye produkter, inkludert en metode for resirkulering av tverrbundet polyetylen (PEX).

Mulige bruksområder:

  • Terassebord
  • Kabeltromler
  • Pyrolyse/energi

Relevante prosjekter:

Her er en metode, testet og utviklet i samarbeid med Axjo Plastic og NKT i Falun. Hos Axjo Plastic blir PEX-avfall fra kabelindustrien sortert, malt, blandet med polypropylen (PP) og sprøytestøpt for å lage kabeltromler. I dag brukes resirkulert PEX fra kabler til store kabeltromler. Hensikten er kun å bruke resirkulert PEX og PP til kabeltromler. Dette koster omtrent halvparten av prisen på nye materialer, samt sparer omtrent to kilo CO2 per kilo resirkulert plast.

Fra kostnad til ressurs

Pilot – Blomsterpotter

Pyrolyse

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen