Stensand er et biprodukt av å knuse fjell til stein, pukk og singel. Massen er ikke forurenset og har gode egenskaper som bl.a. underbygningsmasse, men størrelsen er en utfordring da prosjekterende ofte har beskrevet fraksjonen de har behov for på en måte som ikke muligjør bruk av stensanden.

Andre land, bl.a. Sverige og Danmark, benytter stensand som et produkt. Siden Norge har stor tilgang på stein, er det enkelt og billig å benytte seg av andre størrelser, og heller deponere stensanden. Dette er ikke en bærekraftig bruk av stein, og deponering av massene opptar plass som kunne vært brukt til andre fraksjoner.

Innhold:

Sanden inneholder mye mineraler og kalk.

Mengde:

Årlig mengde på 50.000 tonn.

Stensand er en sidefraksjon ved alle stenbrudd og vi anslår at det nasjonalt deponeres ca 2Mtonn årlig av dette jomfruelige og fullt brukbare produktet.

Markedsmuligheter

Tiltak for å øke bruken av massene:

  • Økonomiske insentiver til prosjekter som benytter gjenvinningsmasser,​
  • Kompetanseheving hos prosjekterende, konsulenter og byggherre, som øker tryggheten ved å prøve andre typer masser enn «standard»
  • ​Avdekke nye bruksområder​ som:
  • Blande med større fraksjoner til bruk som underbyggingsdelen av en vei eller jernbane​
  • Steinmel som erstatning for kunstgjødsel​

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen