Sanden er et restprodukt etter støping av jernprodukter. Støpesand muliggjøre dannelsen av komplekse former og strukturer for jernproduktet. Samtidig gir den tilstrekkelig styrke og stabilitet til formen slik at den opprettholder sin integritet under støpingsprosessen.

Sanden brukes flere ganger før den fornyes. Etter den har vært brukt som støpesand for jernprodukter, vil sanden inneholde restmengder av ulike tungmetaller og andre miljøgifter som krom, kadmium, arsen, fluor, klorider, svovel etc. og den brukte sanden deponeres i dag.

Innhold

Sanden er dominert av kvarts, men inneholder restmengder av ulike tungmetaller og andre miljøgifter som krom, kadmium, arsen, fluor, klorider, svovel etc. og den brukte sanden deponeres i dag.

Volum

ca. 3.000 tonn/år

Markedsmuligheter

  • Betongproduksjon: Støpesand er en viktig ingrediens i betongblandinger. Betong lages vanligvis ved å blande sement, vann, støpesand og pukk (knust stein eller grus). Støpesanden gir strukturell styrke til betongen og bidrar til å fylle mellomrommene mellom pukkpartiklene, noe som gir en jevnere blanding.
  • Mørtelproduksjon: I produksjonen av mørtel, som brukes i murverk og flislegging, blandes støpesand med sement og vann. Mørtel gir en bindende substans mellom murstein eller fliser og gir strukturell styrke til vegger eller gulv.
  • Veibygging: I veikonstruksjon brukes støpesand ofte i forskjellige lag av veidekker for å gi en jevn overflate og forbedre stabiliteten.
  • Fyllmateriale: I enkelte tilfeller kan støpesand brukes som fyllmateriale i byggeprosjekter, spesielt der det er behov for en finere og mer formbar type sand.

Relevante prosjekter

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen