Slammet som hentes ut i renseprosessen for avløpsvann, inneholder næringsstoffer som kan brukes som gjødsel og jordforbedring.

Veas-jord brukes i dag som gjødsel- og jordforbedringsmiddel på korndyrkingsarealer over store deler av Østlandet.

Produktet produseres i henhold til gjødselvareforskriften og er et registrert produkt hos Mattilsynet.

Innhold

Veas-jord er laget av avløpsslam som er stabilisert, hygienisert og tilsatt kalk. Den inneholder også fosfor og andre næringsstoffer som kan bidra til å øke avlingen.

Varedeklarasjon tilgjengelig.

Volum

40.000 tonn/år

Markedsmuligheter

Gjødsel- og jordforbedring 

Relevante prosjekter

Veas-jord: stabilisert, hygienisert og kalktilsatt avløpsslam

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen