Tusen takk til alle som deltok i NCCEs spørreundersøkelse før jul.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi arbeider med de muligheter det ligger i å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis for og mellom virksomheter.  Dette ser vi treffer godt og er etterspurt av nettverket.  Over 70% av respondentene ønsker at NCCE bistår med nettverk og hjelp til å komme i kontakt med  nye, mulige samarbeidspartnere. Og 100% ønsker innsikt i konkrete eksempler fra sirkulærøkonomien på våre nettverkstreff.  Mer informasjon om årets sirkelTREFF kommer snart.

Hvordan kan NCCE kan bistå deg og din organisasjon?

I 2021 skal vi fortsette å jobbe for våre medlemmer – vi tar med oss deres svar i vårt felles arbeid for å utvikle grønn konkurransekraft!