Norsk Returmetallforening er en bransjeforening for norske gjenvinningsbedrifter innen returmetaller (jern- og stål, aluminium, kobber, mv.), kasserte kjøretøy, elektronikkavfall, batterier, etc. Foreningen er returmetallbransjens talerør og fremmer bransjens interesser overfor offentlige myndigheter.

Norsk Industri ivaretar sekretariatet og daglig ledelse for Norsk Returmetallforening. Returmetallbedriftene er del av et internasjonalt råvaremarked.

Resirkulert metall erstatter jomfruelig råstoff i metallproduksjon, og kan gjenvinnes i det uendelige uten å tape verdi.

For mer informasjon om Norsk Returmetallforening, besøk www.norskindustri.no