Det nærmer seg slutten på dette året, og vi legger bak oss et spennende og innholdsrikt år i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi.

Vi har gjennomført sirkeltreff og workshops, dialogmøter og idemøter, holdt foredrag og seminarer, og vi har vært involvert i mange prosjekter. Samhandling med engasjerte medlemmer, kommuner og fylkeskommuner, næringsforeninger og næringshager, klynger m.fl. har bidratt til at VI SAMMEN har økt fokuset på sirkulærøkonomi!

Vi takker for godt samarbeid i året som har vært, og ser frem til et 2020 fylt med mange nye muligheter!

Sammen skaper vi grønn konkurransekraft!

PS: Første Sirkeltreff på nyåret er 5. februar: Sirkeltreff Prosess21 Velkommen!

Tor Prøitz
Styreleder

Camilla Brox
CEO