Reststoffet tynnsyre brukes til å nøytralisere flyveaske fra forbrenningsanlegg, deriblant fra FREVAR og Kvitebjørn Bio-El på Øra. Det er en av årsakene til at Kronos Titan har en samfunnskritisk funksjon.

På bildet: Jan Klauset,
Adm. dir ved Kronos Titan AS

Kronos Titan er Skandinavias eneste produsent av titandioksidpigmenter, som er et viktig råstoff for fremstilling av maling, plast og papirprodukter. Bedriften som ligger i Fredrikstad, har 170 ansatte og er tilsluttet Kronos Worldwide.

Nyttige bi-produkter

I tillegg til deres hovedprodukt titandioksid, produserer de ca. 100.000 tonn pr. år med biprodukter (jernsulfat) som har flere svært viktige bruksmåter, og som blant annet brukes til å rense kloakk fra 5 millioner mennesker i Skandinavia.

Tynnsyre til deponi

Det gjenstående er da tynnsyre som går til deponi, der det brukes til å nøytralisere og stabilisere farlig uorganisk avfall på et nasjonalt nivå. De siste årene har det vært mye oppmerksomhet om fremtidig deponi for tynnsyren, fordi avfallsdeponiet der den deponeres forventes å bli fullt i 2024.

Viktig rolle på Øra

Kronos Titan er en viktig del av det industrielle økosystemet på Øra i Fredrikstad der samarbeid om gjenvinning har vært kontinuerlig utviklet gjennom mange tiår. Deres restprodukt «jernsulfat» benyttes til vannrensing i avløpsrenseanlegg, men også som råvare til nabobedriften Kemira Chemicals.

Read more: www.kronostio2.com