NCCE samarbeider med Avfallsbransjen.no om å lage Sirkel-TV.

I TV-programmet «Sirkel-TV» tar vi utgangspunkt i Regjeringens arbeid med nasjonal strategi for sirkulærøkonomi, og skal bl.a. intervjue Erna Solberg.

 

 

Vi lager syv reportasjer fra bedrifters prosjekter fra Tromsø i nord til Arendal i sør, Bergen, Kongsvinger, samt starter programmet med intervju med Thorbjørn Berntsen – og ordfører i Fredrikstad, Norges selvutnevnte sirkulære hovedstad.

Paneldebatt bl.a. med medlemmer fra Finanskomiteen og Energi- og miljøkomiteen, oppsummeres av ekspertpanel bestående av Norsk Senter for Sirkulær Økonomi ved Camilla Brox, i tillegg til representanter fra  Circular Norway, Avfall Norge og Samfunnsbedriftene (KS).

De overordnede temaene for debatten vil være:

  • Hvordan iverksette en sirkulær økonomi i Norge?
  • Virkemidler og barrierer for en overgang fra lineær til sirkulær økonomi?
  • Hvilke konflikter finnes politisk mtp. sirkulær økonomi?
  • Regjeringens planlagte strategi for sirkulær økonomi som er varslet til våren

Programmet vil bli vist i sin helhet 30. november på avfallsbransjen.no og cnytt.no

Avfallsbransjen.no lanserer cnytt

Cnytt.no tar for seg utviklingen samfunnet må igjennom for å tilpasse seg det grønne skiftet.
Cnytt følger hele reisen fra utvikling til ombruk og gjenvinning av produkter og tjenester på kryss av bransjer, og skal skape en arena for samarbeid, faglig påfyll og diskusjon.

Avfallsbransjen tilbyr bedriftsabonnement for store og små aktører og tilbyr tre fagnettsteder for prisen av en.

For 20% rabatt, bruk rabattkode NCCE ved bestilling.

Les mer om løsningene her: https://avfallsbransjen.no/pluss/

Eller ta kontakt med:

Line Cecilie Vågen
Salgs og markedssjef
line@avfallsbransjen.no
416 92 245