Økte krav og forventinger fra EU, forbrukere og samarbeidspartnere vil påvirke organisasjonens daglige drift og verdikjede i 2021.

På dette SirkelTREFFet ser vi hvordan resirkuleringsbransjen jobber i hele verdikjeden for å øke ressursutnyttelsen og å skape verdi for din bedrift. Velkommen!

Dato: 10. november
Tid: kl. 14.00-15.30
Sted: Møtet vil bli på Teams

Program:

  • Introduksjon fra Norsk Senter for Sirkulær Økonomi v/NCCE
  • Langsiktig tenkning og god ressursforvaltning,  v/ Anja Ronesen, Markeds- og kommunikasjonssjef, RENAS
  • Design for økt materialgjenvinning,  v/ Johannes Daae, Utviklingssjef, Grønt Punkt Norge
  • Hvordan bringe sirkulærøkonomien inn i vannbransjen, v/ Stine Bendigtsen, Daglig leder, TETA vannrensing AS
  • Sirkel-TV v/ Torbjørn Leidal, Ansvarlig redaktør, Avfallsbransjen.no
  • Spørsmål og oppsummering

 

Anja Ronesen, Markeds- og kommunikasjonssjef, RENAS

Langsiktig tenkning og god ressursforvaltning  v/Anja Ronesen, Markeds- og kommunikasjonssjef, RENAS

RENAS håndterer produsentansvaret for bedrifter som importerer eller produserer EE produkter. Basert på bred kunnskap og erfaring bidrar RENAS til god ressursforvaltning i alle ledd  – og bistår medlemmene og leverandører til bransjen i å møte de nye kravene som kommer.

De er en pådriver overfor gjenvinningsbransjen, industrien og myndighetene og bidrar til innovasjon, utvikling og ny industri relatert til materialene de håndterer. Anja Ronesen forteller mer om hvordan RENAS fokuserer på økt kunnskap for å skape nye muligheter.

 

 

 

Design for økt materialgjenvinning v/ Johannes Daae, Utviklingssjef, Grønt Punkt Norge AS

Norge har forpliktet seg til at 50 prosent av husholdningsavfall skal materialgjenvinnes innen 2020. For å lykkes kreves det godt samarbeid og kunnskapsdeling mellom alle aktører i verdikjeden.

Grønt Punkt Norge håndterer returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp, og har bl.a. akkurat lansert en Gjenvinningskalkulator – unik i EU- Et innsiktsbasert verktøy  som veileder produsenter i utvikling av miljøvennlig emballasje. På Sirkeltreffet får vi høre mer om dette.

 

 

 

Hvordan bringe sirkulærøkonomi inn i vannbransjen v/ Stine Bendigtsen, Daglig leder, Teta Vannrensing AS

Teta løser problemer med vannkvalitet på en trygg og effektiv måte. Med fokus på helhet i verdikjeden til sine kunder, bidrar de til ressurseffektiv og bærekraftig produksjon samtidig som de sparer kostnader og miljø. Spesialfeltet er bærekraftig vannforvaltning, med fokus på vannrensing og lekkasjedeteksjon. I tillegg  bidrar de til forskning og utvikling, både nasjonalt og internasjonalt.

Stine Bendigsten forteller hvordan de gjennom samarbeid med kunder, leverandører og partnere, skaper grønn konkurransekraft og en bærekraftig utvikling for klodens aller viktigste ressurs.

 

 

 

Avfallsbransjen.no

Sirkel-TV v/ Torbjørn Leidal, Ansvarlig redaktør, Avfallsbransjen.no

NCCE samarbeider med Avfallsbransjen.no om å lage Sirkel-TV. Programmet vil ta opp temaer som sirkulære metoder for avfallsbehandling, materialgjenvinning, ombruk, og økonomiske rammevilkår (finansieringsløsninger/skatteordninger/tilskudd etc). Torbjørn Leidal vil fortelle mer om planene.

Ambisjonen er at programmet gir innspill til Stortingets og Regjeringens arbeid med sirkulær strategi.

 

 

 

For spørsmål og påmelding, kontakt: 

mail: natalia.mathisen@ncce.no
tlf: 90746729

Vel møtt!