På dette SirkelTREFFet presenteres vi for de første resultatene fra ressurskartleggingen til industriell symbiose-prosjektet på Øra, samt gleder oss over øvrige høydepunkter fra året som har gått og året som kommer. Velkommen!

Dato: 17. desember
Tid: kl. 09.00-10.00
Sted: Møtet vil bli på Teams

Program:

  • Introduksjon fra Norsk Senter for Sirkulær Økonomi v/NCCE
  • Presentasjon av resultater fra av ressurskartlegging i «Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose»-prosjektet v/ Hanne Raadal, Forskningssjef, NORSUS
  • Sirkulær kavalkade v/NCCE
  • Oppsummering og God Jul!

 

Hanne Raadal, Forskningssjef, NORSUS

Presentasjon av de første resultatene fra ressurskartlegging i prosjektet «Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose» v/ Hanne Raadal, Forskningssjef, NORSUS

Forskningsprosjektet skal sikre at alle material- og energiressurser i Øra-området, utenfor Fredrikstad, blir utnyttet mest mulig effektivt og at virksomhetene samlet i Øra-området blir tilnærmet klimanøytrale gjennom økt samhandling mellom bedriftene og virksomhetene i området (industriell symbiose).

Det har siden oppstart i 2019 vært jobbet med å kartlegge mulighetene for optimal ressursutnyttelse både innenfor de enkelte bedriftene som er involverte, og gjennom nettverk mellom bedriftene. Forskningssjef Hanne Raadal legger frem de første resultatene av ressurskartleggingen.

 

Foto: Mel Poole, Unsplash

Sirkulær kavalkade v/NCCE

Vi gjør en oppsummering av 2020 og ser på veien videre for 2021.  NCCE, våre medlemmer og samarbeidspartnere har fått til utrolig mye i året som har vært, og der er mange spennende planer for året som kommer. Vi gleder oss til å dele flere av høydepunktene og ambisjonene.

 

 

For spørsmål og påmelding, kontakt: 

mail: natalia.mathisen@ncce.no
tlf: 90746729

Vel møtt!

 

 

Hovedbilde: Annie Spratt @ Unsplash