Program:

  • Siste NYTT fra Norsk Senter for Sirkulær Økonomi v/NCCE
  • Refleksjoner rundt miljø og bedrifters samfunnsansvar v/elever ved Fredrik II
  • Nye reguleringer, økte myndighetskrav og miljørettslige problemstillinger v/Arne Sekkelsten og Elise Johansen (LEX Advokater)
  • Oversikt over status for CCS i Norge i dag v/Jørn Uggerud (Hjort Advokater)
  • Avfallsrett v/Einar Bratteng. Bratteng kommer for å fortelle om håndtering og behandling av avfall i et rettsperspektiv.

 

Nye reguleringer, økte myndighetskrav og miljørettslige problemstillinger, v/Arne Sekkelsten og Elise Johansen (LEX Advokater)

Advokatene Arne og Elise belyser hvordan flere virksomheter kan berøres av nye reguleringer, økte myndighetskrav og miljørettslige problemstillinger. Dette som følge av økt politisk oppmerksomhet nasjonalt og internasjonale forpliktelser innen miljø og klima.

På bildet: Arne Sekkelsten og Elise Johansen, LEX Advokater.

Arne Sekkelsten har lang erfaring med forretningsjuridiske problemstillinger og rådgir en rekke bedrifter som «in house» advokat. Hans kompetanse innen juridisk rådgivning rettet mot næringslivet gir han innsikt i hvilke behov og utfordringer virksomheter har og står overfor.

Elise Johansen er en av Norges ledende jurister på internasjonal og nasjonal hav-, miljø- og klimarett. Hun er advokat i Lex Advokater og seniorforsker ved UiT Norges arktiske universitet.

 

Oversikt over status for CCS i Norge i dag v/Jørn Uggerud (Hjort Advokater)

Vi får en oppsummering av status for både fullskalaprosjektene og for Climit støtte til CCS fremover.

På bildet: Jørn Uggerud

Avfallsrett

Einar Bratteng har skrevet bok om Avfallsrett. Boka kommer ut til sommeren. Bratteng kommer for å gi oss håndtering og behandling av avfall i et rettsperspektiv.

Foto: Einar Bratteng