Byggesektoren står for ca. 30 prosent av de globale klimagassutslippene, hvorav byggevarene utgjør over 80% av utslippene fra sektoren. For å nå våre klimaforpliktelser må vi tenke annerledes rundt vedlikehold og ombruk av bygningsmassen.

NCCE holdt et SirkelTREFF på samme tema for to år siden – hvor er bransjen i dag? På dette SirkelTREFFet kommer nøkkelaktører i byggenæringen med løsninger for en sirkulær byggebransje.

Dato: 27. januar
Tid: kl. 09.00-10.30
Sted: Teams

Program:

  • Introduksjon fra Norsk Senter for Sirkulær Økonomi v/NCCE
  • Vi bygger oss ikke ut av miljøkrisen v/ Pernille Kolstad Heen, Partner i SG Arkitekter
  • En helhetlig ombruksprosess for byggevarer v/ Katja Samara, Leder forretningsutvikling, Loopfront
  • Virkemidler som faktisk virker, v/ COWI AS
  • Oppsummering

 

Pernille Kolstad Heen, Partner i SG Arkitekter

Vi bygger oss ikke ut av miljøkrisen v/ Pernille Kolstad Heen, Partner i SG Arkitekter

Pernille Kolstad Heen, presenterer hvordan SG Arkitekter jobber tverrfaglig for å utvikle bærekraftige bygningsmiljøer, og for å designe avfall ut av bygningens livssyklus, for ny og eksisterende bygningsmasse. Bygg har lang levetid, og er oftest ikke bygget med tanke på gjenbruk, samt at byggevarer og regelverket endres over tid. Pernille viser hvordan samarbeid er nøkkelen til en sirkulær byggebransje.

 

 

Katja Samara, Leder forretningsutvikling, Loopfront

En helhetlig ombruksprosess for byggevarer v/ Katja Samara, Leder forretningsutvikling, Loopfront

Katja Samara presenterer hvordan Loopfront jobber i praksis med å skape en sirkulær byggebransje. Den digitale plattformen sikrer samarbeid mellom aktører innen eiendom, bygg og anlegg og gjør det enklere å bruke byggematerialer om igjen. Vi får bl.a. høre hvordan Loopfront håndterer krav om dokumentasjon, gjeldende regelverk, hva som er viktig å tenke på i kartleggingsarbeid, og om prosjektet «Regionale Ombruksnettverk for byggematerialer».

 

 

 

Virkemidler som faktisk virker, v/ COWI AS

Riving og nybygg gir oftest et klimagassutslipp som nye bygg ikke tjener inn i sin levetid. Rehabilitering og gjenbruk må ligge til grunn når søknad om riving og nybygg skal behandles. COWI gir oss overblikket over dagens virkemidler for økt sirkularitet i bransjen; som krav til design for dekonstruksjon, og DIFI krav, BREEAM poeng og avgiftslettelser for ombruk.

 

 

For spørsmål og påmelding, kontakt: 

mail: natalia.mathisen@ncce.no
tlf: 90746729

Velkommen!

 

Hovedbilde: Max Bohme, Unsplash