Norsk Senter for Sirkulær Økonomi inviterer til Sirkeltreff. Denne gangen skal vi se på hvordan regne hjem sirkulærøkonomien! Vi skal også høre hvordan vi best kan få til samarbeid gjennom nettverk, og hvilken rolle samspill har i den store sammenhengen.

  • Dato: 9. september
  • Sted: FREVAR KF, Habornveien 61, 1630 Gml. Fredrikstad
  • Tid: 13:30 til 16:00

PROGRAM:

Velkommen v/Camilla Brox (daglig leder, NSSØ)

DEL 1: HVORDAN REGNE SIRKULÆRØKONOMIEN HJEM

Christine Lundberg Larsen (Regnskap Norge) og Lars Petter Gjermundsen (TheVIT) gir en innføring i hvordan omstillingen til sirkulærøkonomi påvirker regnskapet, inversterings- og finansieringsmodeller. Videre ser vi på hvordan regne sirkulærøkonomien hjem.

Christine Lundberg Larsen er administrerende direktør i Regnskap Norge, bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Regnskapsbransjen betjener rundt 70 % av norsk næringsliv. Christine har gjennom mange år som toppleder en omfattende erfaring med kulturbygging, endringsreiser og innovasjon. Hun har et brennende engasjement for og er pådriver i omstillingen til et bærekraftig næringsliv og en sirkulær økonomi. For å lykkes trenger vi innovasjon i nye forretningsmodeller, noe som påvirker bokføringen og økonomistyringen.

Lars Petter Gjermundsen er seniorrådgiver i TheVIT, som bistår virksomheter innen økonomistyring, regnskap/lønn, HR , Business Intelligence og strategisk ledelse. Lars Petter har lang erfaring med rådgivning innen disse områdene, og lang erfaring som leder. Han er opptatt av at utviklingen i markedene fra lineær til sirkulærøkonomi kommer inn i forretningsmodellen, og at de forretningsmessige målene implementeres på en lønnsom måte i virksomheten. Med effektive verktøy for måling og fokus på riktig nøkkeltall, ser han at man skaper god bedriftsøkonomi ved overgangen til sirkulærøkonomi og bærekraft.

MEDLEMSPRESENTASJON: Styreakademiet Østfold

 

Per-Steinar Krogstad er daglig leder av Styreakademiet Østfold som har til formål å fremme verdiskapende styrearbeid i Østfold. Krogstad er siviløkonom fra BI og MBA fra Robert Kennedy College i Sveits, og har jobbet som rådgiver og konsulent på SMB-markedet i 30 år. Sirkulærøkonomi og bærekraft blir stadig oftere tema i styremøter og Krogstad vil fortelle oss hvordan få et «Godt og velfungerende styrearbeid i et sirkulærøkonomisk perspektiv».

 

DEL 2: HVORDAN SAMARBEIDE/SAMSPILLE

BÆREKRAFTIG INNOVASJON GJENNOM SAMARBEID I NETTVERK

Synnøve Rubach er seniorforsker i Østfoldforskning. Det å jobbe sammen i nettverk for å få til bærekraftig innovasjon ligger i kjernen av det hun jobber med – i skjæringspunktet mellom miljømessige og organisatoriske utfordringer knyttet til bærekraftig innovasjon. Siden 2007 har hun jobbet særligskilt med prosjekter som fokuserer på å skape gode arenaer for å stimulere til forskningsbasert innovasjon, samt økt kunnskapsbygging og -utveksling mellom ulike aktørgrupper. Målet med dette er å oppnå mer bærekraftige verdikjeder, produkter, tjenester og organisatoriske prosesser.

Rubach ble uteksaminert sivilingeniør på NTH (nå NTNU) i 1992. Hun disputerte til PhD-graden innen organisasjon og ledelse ved Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i 2011. Avhandlingen fokuserte på hvordan bedrifter bruker deltagelse i eksterne nettverk i egne innovasjons- og utviklingsprosesser, og dette får vi høre mer om i hennes foredrag.

 

SAMSPILL MELLOM MENNESKER v/Per A. Sandhaug & Olle Hallgren

Per og Olle har sine spesialiteter innen samspill mellom mennesker. Sammen optimaliserer de sin kompetanse og erfaringer med å bistå individer, grupper og virksomheter. De har også skrevet boken Boksehansker og dansesko om samspill i arbeidslivet på organisasjon- gruppe og individnivå. De presenterer viktigheten av samspill i endringsprosesser, i konflikter, i forhandlinger, under stress og kanskje det viktigste – samspill i oss selv med våre egne ressurser.

Velkommen!

Du sikrer deg en plass ved å sende en mail til camilla.brox@ncce.no med ditt navn og virksomheten du representerer.

Vennlig hilsen oss i NSSØ

PS: Merk deg datoen for neste Sirkeltreff: 7. oktober! Tema vil da være «Plastindustrien og det grønne skiftet»