RE Gründerhus støtter oppstartsbedrifter innenfor sirkulære løsninger med rådgivning og bringer inn kompetanse fra etablerte bedrifter. Denne måneden flyttet de inn i en omgjort parkeringshall i Asker hvor de huser 60 gründere. Også NCCEs Asker-kontor er på plass i kontorfellesskapet.

RE Gründerhus har i flere år vært et tilbud til oppstartsbedrifter, med særlig vekt på gründere som jobber innenfor sirkulær økonomi. Nå utvides satsingen med ny plassering midt i Asker sentrum, samtidig som navnet byttes fra Askershus til RE Gründerhus.

Vi tilbyr rådgivning og kompetanse-tjenester helt fra oppstartsfasen til skalering. I tillegg bringer vi inn kompetanse fra et stort nettverk av bedrifter og miljøer innen sirkulær økonomi, sier daglig leder Fredrik Brodtkorb.

Vi ønsker alle typer gründere inn. Alle som starter bedrift har mye å lære av hverandre. Men satsingsområdet vårt er sirkulærøkonomi. Vår ambisjon er å ha en nasjonal posisjon innen startup-miljøet for sirkulære løsninger, sier han, og stopper ikke der:

Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi skape et internasjonalt tyngdepunkt for nyskapning innen sirkulær økonomi, sier Brodtkorb.

Samarbeid med NCCE

Akkurat nå er RE Gründerhus i gang med et akseleratorprogram med 11 startup-selskaper fra Finland, Sverige og Norge. Alle disse jobber med sirkulære løsninger.

Vi kobler de ambisiøse områdene innenfor sirkulærøkonomi med innovasjon og nyskapning, og det er også litt av grunnen til at vi kobler oss på NCCE. Det er viktig å skape kontaktpunkter mellom gründerne og etablerte bedrifter med etablerte tankesett. Vi ønsker å komme inn med utfordrende tankesett og nye løsninger fra gründere. Vi vet også at nye tanker og innovasjon er ønskelig i etablerte virksomheter. Samtidig får oppstartsbedriftene et nettverk mot de etablerte bedriftene og dermed mulighet til å posisjonere seg videre. Enkelte samarbeider allerede med andre medlemmer i NCCE, sier Brodtkorb.

NCCE har fått kontor i gründerhuset. Fredrik Brodtkorb i RE Gründerhus og Tina Wågønes i NCCE i det nye kontoret.

NCCE har også flyttet sitt Asker-kontor til RE Gründerhus.

Vi ønsker å sitte i et innovasjonsmiljø med fokus på sirkulærøkonomi, og hvor vi kan forsterke hverandres aktiviteter. Det er en svært sentral beliggenhet, og god tilgang på møterom og andre fasiliteter. Vi har nå kontorer i Fredrikstad, Tønsberg og Asker – så vi er godt representert i hele regionen, sier daglig leder Tina Wågønes i NCCE.

Innovasjonsmuskel

I innovasjonsmiljøet regnes RE Gründerhus selv som en startup i forhold til hvordan de skal jobbe og finne sin posisjon.

Vi er åpne for kommentarer og endringer, og vil tilpasse oss. Vi ønsker også bred kontakt mot næringslivet, og håper mange ser verdien av en slik innovasjonsmuskel, sier han.

Kontorlokalene er ment som en møteplass.

Alle NCCE-medlemmer er velkomne innom for en kaffekopp og en prat, smiler Fredrik Brodtkorb.

Følg RE Gründerhus her:

Nettside: https://www.restartup.no/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/regrunderhus/

Facebook: https://www.facebook.com/REgrunderhus