Solberg Industri har et bredt internasjonalt nettverk av leverandører som benyttes for å skape en enklere, bedre og mer  lønnsom hverdag for sine brukere. Brukerne finnes blant annet innen kjemisk teknisk industri, offshore og offentlig  sektor. Solberg Industri har terminalvirksomhet i Fredrikstad og på Karmøy.

Bedriften har jobbet aktivt innen gjenbruk av kjemikalier siden 2002, har gjennomført flere prosjekter innen gjenbruk og jobber aktivt for å finne flere. Totalt fører dette til gjenbruk av nærmere 6000 tonn kjemikalier hvert år.

Les mer på http: www.solbergindustri.no