Årskonferansen 2023 ble to inspirerende dager. Takk til alle som deltok! Se film med glimt fra konferansen.

Årskonferansen ble arrangert 13. – 14. april i Drammen.

Dette ser vi tilbake på:

Et formelt årsmøte der medlemmer som var representert gjennomgikk og vedtok årsmelding, årsbudsjett, årsavgift for medlemmer, diverse forslag til endringer i klyngens vedtekter, samt nytt styre for året som kommer.

Vi ønsker det nye styret velkommen:

Styreleder (tidligere ordinært styremedlem): Thor Øyvind Stene (Stene Stål Gjenvinning)

Nestleder (tidligere styreleder): Terje Kirkeng (Lindum)

Nye styremedlemmer: Sigurd Sagen Vildåsen (Sintef), Nils Wilhelm Aulie (Miljø Norge) og Ole Jørgen Hanssen (tidligere varamedlem)

Gjenvalgte styremedlemmer: Mette Lene Falck-Pedersen (USN) og Reija Anneli Santala (Multiconsult).

Varamedlem: Tine Solberg Johansen (Østfold Avfallssortering) og Kjell-Arne Leinum (Skolt Miljøpark)

Se det nye styret her

Vi ønsker også å takke avtroppende styremedlemmer for innsatsen i året som har vært:

Avtroppende nestleder i styret: Ingar Skiaker (Fredrikstad næringsforening)

Avtroppende styremedlem: Sigrid Hilsen (Lindum)

Avtroppende varamedlem: Pål Jahre Nilsen (Scanship)

Deler av det nye styret, fra venstre: Kjell-Arne Leinum (Skolt Miljøpark), Thor Øyvind Gøtz Stene (Stene Stål Gjenvinning), Ole Jørgen Hanssen (NORSUS), Reija Anneli Santala (Multiconsult), Nils W. Aulie (Miljø Norge) og Terje Kirkeng (Lindum). Mette Lene Falck-Pedersen (USN), Sigurd Vildåsen (SINTEF) og Tine Solberg Johansen (Østfold Avfallssortering) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Årskonferansen fortsatte med faglig innhold med praktiske eksempler fra våre medlemmer:

Denne delen startet med et inspirasjonsforedrag fra Torry Pedersen, tidligere redaktør i VG, som stilte følgende spørsmål til forsamlingen: Finnes det noe å lære fra den digitale overgangen ​for den sirkulære økonomien?

Deretter fikk vi høre praktiske eksempler på utvikling av sirkulære forretningsmodeller fra noen av våre medlemmer:

Grønn Vekst Drammen​ – et økosystemisk samarbeid v/Toril Lislien, næringssjef i Drammen kommune, og prosjektleder Eirill Eckbo, USN

Er «håndterbart» en begrensning i en sirkulær forretningsmodell? v/Sverre Lorentsen, Solberg Industri AS

Grønne muligheter og løsninger v/Jakob Årsvold, Bergknapp AS

Fra avfall til råvare – hvordan øke sirkularitet i samfunnet​ v/Nils W. Aulie, Miljø Norge AS

Hvordan måler vi sirkularitet? v/Natalia Mathisen, forretningsutvikler i NCCE

Den første dagen ble avsluttet med en panelsamtale, der tema var “sirkulære næringsparker”. Deltakere i panelsamtalen var:

Benedikte B. Hansen, NCCE (ordstyrer)

Ole Jørgen Hanssen​, NORSUS

Tommy Rognstad, Statkraft Tofte AS

Gry Haugsnes, Den Magiske Fabrikken AS

Carl-Stener Garder, GG Gruppen AS

Den 14.04. startet vi dagen med en introduksjon til sirkulære forretningsmodeller av Sigurd S. Vildåsen (Sintef), før deltakerne gikk i gang med første runde med gruppearbeid.

Den andre runden med gruppearbeid ble introdusert med en gjennomgang av spørreundersøkelser som tidligere har blitt sendt ut til medlemmene om kompetansebehov, der Natalia Mathisen gjennomgikk svarene som har kommet inn.

Spesielt takk til alle som har svart, og bidratt til å gi oss et godt grunnlag for videre utvikling!

Gjennom gruppearbeid fikk medlemmene mulighet til å komme med innspill til hvordan klyngen kan utvikle seg videre, og skape et enda bedre tilbud til medlemmene i tiden fremover. Deltakerne som var med der fikk altså muligheten til å legge føringer for klyngens fokus og satsninger fremover, og vi gleder oss til å ta fatt på det som kom frem under disse samtalene!

Arbeidsgruppene i klyngen vil bli sentrale arenaer for medlemmer som ønsker å ta opp konkrete saker og muligheter, så disse gleder vi oss også til å bygge videre på – med innspill fra gruppearbeidene under Årskonferansen 2023.