Studiet dekker miljømessige, økonomiske og avtalemessige forhold rundt avfallslogistikk, og gir 5 studiepoeng.

Videreutdanningskurset ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har påmeldingsfrist 16. mars. Målgruppen er dere som arbeider med, eller planlegger å arbeide med innhenting av tilbud på renovasjons- og transporttjenester i kommuner og bedrifter, dere som tilbyr tjenester innenfor avfall og logistikk til kommuner og private bedrifter, dere som arbeider med effektivisering og optimalisering av renovasjon og transporttjenester og dere som driver konsulent- og rådgivingsarbeid eller som arbeider med forvaltning og kontroll av avfallslogistikk og renovasjon.

Faget vil dekke mange ulike avfallstyper, selv om plastavfall, matavfall, EE-avfall og restavfall vil være mest i fokus. Analysene skal dekke både husholdningsavfall og næringsavfall, inklusive transport av avfall fra oppsamling og grovsortering lokalt/regionalt, til nasjonale oppsamlings- og sorteringsanlegg og videre til avfallsbehandling. Avfallsbehandling kan i denne sammenheng både omfatte sluttbehandling i form av deponering og energigjenvinning, materialgjenvinning, pyrolyse, kompostering og biogassproduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

Dette kurset er gratis fordi Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har bevilget midler til gjennomføringen av kurset.  Kurset vil senere ha en kursavgift på ca. 12.000 kr.

Read more here