Det nystartede firmaet EFØY springer ut fra NTNUs Entreprenørskole og utvikler en termisk våtdrakt basert på en ny type komposittmateriale. Den nye teknologien skal holde brukeren varm i vann under 15 grader, i en drakt som er både lettere, tynnere og mer fleksibel enn eksisterende kaldtvannsdrakter på markedet.

Designet for å bli i kretsløpet

Neopren, som er dagens primærmateriale i våtdrakter, er petroleumsbasert, og i tillegg til at materialet ikke er nedbrytbart, krever produksjonsmetoden mye energi. EFØY arbeider nå med utvikling og testing av en prototype, hvor materialvalget er resirkulerbart. Våtdrakten vil bl.a. bestå av polyester og fleece fra resirkulert plast, og firmaet ønsker å sørge for at alle deres våtdrakter kan leveres inn i et pantesystem. Les mer på: www.efoytech.no