Webinar i regi av prosjektene Bærekraftig innovasjon gjennom Industriell Symbiose og Klimasats Øra.

Åpent for alle!

Påmelding: Send en mail til post@ncce.no med navn, bedriften du representerer – så vil du få tilsendt teamslenke. Frist for påmelding: tirsdag 8.2.

Program:

 • Velkommen og bakgrunn.
  Camilla Brox, Bærekraftsambassadør for NCCE og Guro Nereng, klimarådgiver i Fredrikstad kommune
 • EUs Grønne giv, hva betyr det for norsk industri og næringsliv?
  Paal Frisvold, EU-rådgiver og ambassadør for EUs klimapakt
 • Resultatene fra prosjektet Industriell symbiose bekrefter Fredrikstad som hovedstad for sirkulærøkonomi
  Hanne Lerche Raadal, Forskningssjef og seniorforsker, NORSUS
 • Industriell symbiose og Klimasats Øra: Vi legger til rette for høy ressursutnyttelse og bidrar til klimaomstilling. Hva betyr det for din bedrift?
  Guro Nereng og Hanne Lerche Raadal
 • Nå skal vi ut med det glade budskap! Lansering av felles kommunikasjonsplan for Øra-industriområde.
  Camilla Brox og Benedikte Bekkevold Hansen (Prosjektleder i NCCE).
 • Status for strømforsyningen til Øra og Norgesnetts prosess for bedrifters tilknytning.Camilla Vidar Kristoffersen, avdelingsleder nettutvikling og Frida Torgersen, prosjektleder nettutredning, Norgesnett

Sustainable innovation through industrial symbiosis skal bidra til at material- og energiressurser i Øra-industriområdet blir utnyttet mest mulig effektivt, og at virksomheten samlet er tilnærmet klimanøytral gjennom økt samhandling.

Klimasats Øra-prosjektet skal få utredet konsepter og anbefalinger for kraftig reduksjon av klimagassutslippene frem mot 2030 og forbi, og har mål om å danne grunnlag for videre arbeid i regi av bedriftene.

Vi seees der!