Eyde klyngen arrangerer i samarbeid med Industrial Green Tech workshop hos Norner med fokus på en praktisk tilnærming til sirkulær økonomi.

Program
09:30 Registrering og kaffe

10:00 Velkommen, introduksjon til dagen v/ Eyde-klyngen og Industrial Green Tech

10:05 Introduksjon til Norner

10:15 «Sirkulær plast» v/Norner AS

Mye av plastavfallet som genereres har lav kvalitet og det er behov for prosesser og produkter som bruker denne type plast. Hvordan få god nok kvalitet slik at dette kan benyttes som ressurs i nye produkter?

10:35 « Fjerning av miljøgifter fra avfall » v/Elkem AS

Industrien produserer fortsatt store menger avfall som kategoriseres som farlig avfall. Hvordan kan vi sette sammen tekniske og forretningsmessige løsninger som reduserer volumet som må deponeres?

10:55 «Læringen fra den magiske fabrikken» v/Lindum AS

Den magiske fabrikken eksemplifiserer mange løsninger som inngår i sirkulær økonomi og industriell symbiose. Hvordan han denne lærdommen overføres til annen prosessindustri og bidra til verdiskaping på ressurser som ikke utnyttes?

11:15 «Arbeid med internasjonale standarder for sirkulær økonomi» v/Standard Norge

11:30 Lunsj

12:00 Omvisning Norner

12:35 Parallell workshops (ca 6 grupper på tre temaer)

14:00 Pause

14:15 Workshop-ene fortsetter

15:00 Oppsummering

Klikk her for påmelding: Workshop om sirkulærøkonomi