NSSØ tilrettelegger for, og fasiliterer, nettverkstreff. Treffene har målsetting om kunnskapsdeling og nettverksbygging.

Merk deg datoene:

  • 4. februar Sirkeltreff
  • 11. februar Sirkeltreff
  • 6. mars Årsmøte
  • 18. mars Sirkeltreff
  • 29. april Sirkeltreff
  • 27. mai Sirkeltreff

Nærmere informasjon kommer!