Til medlemmer i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE)

Styret kaller inn til digitalt årsmøte 18. mars kl. 15.00.

 

Som innledning til årsmøtet – vil Pål Mikkelsen, prosjektleder i styringsgruppen for Borg CO2, holde et innlegg om dette aktuelle prosjektet.

Tittel: Borg CO2 en motor for grønn vekst og utvikling

 

Etter foredraget gjennomføres årsmøtet ifølge vedtektene:

 

Saksliste:

Sak 1    Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2    Valg av ordstyrer
Sak 3    Valg av referent
Sak 4    Valg av 2 protokollunderskrivere
Sak 5    Fastsettelse av antall stemmer til stedet inkludert fullmakter
Sak 6    Behandling og godkjenning av regnskap for 2020
Sak 7    Revisors rapport
Sak 8    Styrets årsberetning for 2020
Sak 9    Behandling av eventuelle innkommende saker
Sak 10  Endring av vedtekter
Sak 11  Fastsettelse av kontingent
Sak 12  Valg av styre
Sak 13  Valg av valgkomite og revisor

Velkommen!