Den 26. og 27. oktober deltok NCCE på konferansen Avfallsteknologi 2022. Der møtte vi flere av NCCE sine medlemmer, blant annet Østfold Avfallssortering og GG Gruppen. Konferansens program bød på variert innhold, og vi fikk høre om spennende teknologi som vil være med på å bidra til å løse dagens og fremtidens utfordringer i avfalls- og gjenvinningssektoren.

På bildet: Knut Jonassen, Standard Norge.

Den første dagen, 26. oktober, startet med introduksjon av arrangør Tekna, før programmet ble satt i gang i gang. Vi hørte om alt fra investeringsaktører som Fearnley Securities til standardisering fra Standard Norge, om endringer av regelverk fra Direktoratet for byggkvalitet, sensorteknologi fra Sensorita og sporbarhet i biosirkulære verdikjeder fra ReSourcer.

NCCE-medlemmene Norsk Gjenvinning og Grønt Punkt Norge var også representert, og holdt spennende foredrag om robotisering av gjenvinningsbransjen og block-chain teknologi for å øke sporbarhet i plastgjenvinning.

På dag to, 27. oktober, var innholdet delt inn i temaene batterier, sortering, ombruk, kjemisk gjenvinning og data som grunnlag for infrastruktur. Vi fikk blant annet høre fra Hydrovolt, Plastretur, Norwegian Re:textile, Standard Bio, Quantafuel og Material Mapper.

På bildet: Adis Cengic, Norsk Gjenvinning.

Denne dagen fikk vi høre nok et innlegg fra NCCE-medlem Norsk Gjenvinning. Denne gangen handlet det om thermokjemisk gjenvinning og deres utvikling på dette området.

Etter to dager med et spennende og variert innhold er vi imponert over all utvikling som foregår innenfor avfallsteknologi, og vi ser frem til å følge utviklingen videre.

Spesielt takk til Tekna med deres samarbeidspartnere som arrangerte det hele!

Les mer om konferansen her.