I forrige uke hadde NCCE besøk fra Miljødirektoratet. Ansatte fra seksjon for Avfall og gjenvinning (Miljødirektoratet, u. å.) var på seksjonstur i regionen og ønsket å høre mer om hvordan vi jobber for samarbeid mellom virksomheter for å utnytte ressurser og bidra til utvikling på det sirkulære området.

Om Miljødirektoratets seksjon for avfall og gjenvinning

Seksjon for Avfall og gjenvinning forteller selv om sitt arbeide med blant annet sirkulærøkonomi på sine nettsider. «Vi har ansvar for Miljødirektoratets arbeid med sirkulærøkonomi. Dette inkluderer formidling og oppfølging av nasjonal politikk, i tillegg til gjennomføring av internasjonale forpliktelser som følge av EUs handlingsplan for sirkulær økonomi, slik som EUs beslutning om plastprodukter. Vi koordinerer EU/EØS-arbeidet i Miljødirektoratet. Målet er at norsk miljøforvaltning skal kunne påvirke saker som er viktige for Norge, og samtidig sørge for at gjennomføringen av EU/EØS-regelverket blir godt fulgt opp.» (Miljødirektoratet, u. å.).

Norway's biggest circular economy cluster

Møtet startet med en introduksjon av både NCCE og Miljødirektoratet, før selve presentasjonen ble satt i gang. Hvert lysbilde fikk mye oppmerksomhet, med flere spørsmål og utfyllende svar. Den første timen handlet i stor grad om hvordan NCCE har blitt til, hvordan vi jobber i dag, og hvilke verdier og målsettinger vi har for det vi gjør. Den neste timen handlet i større grad om hvilke prosjekter NCCE har vært involvert i, og hvordan vårt arbeide og vår «henvisningskompetanse» har vært med på å muliggjøre mange spennende og nyskapende prosjekter. Blant annet ble prosjekter som «Sustainable innovation through industrial symbiosis» og «Borg CO2 sitt mulighetsstudie CCS-klynga på Øra og regionalt» løftet frem som gode eksempler på dette.

Det kom også mange spennende spørsmål til slutt. Ett tema som dukket opp flere ganger var hvordan Norge forholder seg til og tilpasser seg de reguleringer som kommer fra EU, og deres strategier for å oppnå bærekraftig utvikling.

Etter en vellykket samling med gode samtaler ble representantene fra NCCE og gruppen som var på besøk enige om å holde kontakten videre og samarbeide der det kan bli aktuelt – for eksempel i forhold til rådgivning om det juridiske, regelverk, EUs taksonomi og så videre ut til medlemsbedrifter i NCCE.

Etter en slik samling sitter vi igjen med en opplevelse av at alt blir så mye bedre når vi snakker sammen og deler erfaringer. SAMMEN skaper vi grønn konkurransekraft, og SAMMEN finner vi ut av det vi ikke klarer å finne ut på egen hånd.
___

Miljødirektoratet. (u. å.). Avfall og gjenvinning (MAF). Hentet fra https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/miljogiftavdelingen/avfall-og-gjenvinning/