is registered as a subsidiary of Borg Havn IKS2 og Northern Lights har signert en intensjonsavtale om utvikling av CO2-fangst, transport og lagringsløsninger for industribedrifter i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Karbonfangst og lagring (CCS – Carbon Capture & Storage) er en av de viktigste teknologiene for å bekjempe klimaendringer og NCCE er engasjert som prosjektleder.

is registered as a subsidiary of Borg Havn IKS2 er et samarbeidsprosjekt mellom 18 partnerbedrifter, inkludert Norske Skog Saugsbrugs, FREVAR, Sarpsborg Avfallsenergi, Kvitebjørn Bio-El og Borregaard, samt Borg Havn som vert for en fremtidig CO2 terminal. Prosjektet har siden januar 2018 kartlagt muligheten for etablering av karbonfangst og lagring (CCS) fra utslippskilder i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Industribedriftene i CCS-klyngen sysselsetter ca. 1400 personer og står for årlige utslipp av nesten 700 000 tonn CO2. Prosjektet ser på mulighet for fangst og lagring av opptil 90% av utslippene (630.000 tonn).

Se video fra pressekonferansen her:

First cooperation agreement between Northern lights and an industrial cluster Borg CO2
is registered as a subsidiary of Borg Havn IKS2 a feasibility study involving partners from, among other things, the process industry, waste, logistics, energy, technology suppliers and academia. This is the first cooperation agreement between Northern lights and an industrial cluster, and such an agreement ensures a large volume and increases the probability that the project will be successful, and sets the standard going forward. Stormkast Utvikling by Pål Mikkelsen, . as well as the Norwegian Center for Circular Economy by Camilla Brox lead the project.

The project is a boost for the reindustrialisation and decarbonisationof the entire Glomma region, says Pål Mikkelsen.

The CO2-en planlegges transportert fra industribedriftene til en felles terminal ved Borg Havn (Øra i Fredrikstad) og vil derfra transporteres med en ny type tilpassede skip til en mottaksterminal i Øygarden for midlertidig lagring, før injisering og permanent lagring i et reservoar som ligger 2600 meter under havbunnen i nordlige del av Nordsjøen.

Northern Lights delivers transport and storage of CO2 as a service and aims to enable emission-free industrial production in Europe.

The collaboration with Northern Lights is important for the further work in the development of capture and storage solutions in the region. Without the pioneering work Northern Lights has done in establishing a third-party storage, it would not have been possible to establish carbon capture in our regionsays Tore Lundestad, general manager at Borg CO2 and Port Director at Borg Havn.2 og Havnedirektør i Borg Havn.

Jobs
The project aims to start storing carbon from the first half of 2024, and that it will create between 30-50 direct jobs in the region, and a further approx. 200 if you include associated tasks within maintenance, the service industry etc.

We are incredibly happy about this collaboration. CO2management is important for reaching the goals of the Paris Agreement and emission-free industrial production will be an important competitive advantage in the Europe of the future. Northern Lights can offer safe and permanent storage of CO2 and if this project is realised, it will help preserve and create new climate-neutral industrial workplaces in the region, says Børre Jacobsen, CEO of Northern Lights.

Profitability
Med støtte fra CLIMIT* har partnerne kartlagt grunnlaget for etablering av en ny lønnsom industri basert på karbonfangst og har utarbeidet gode forretningsmodeller som det nå jobbes videre med. Det beregnes lønnsomhet på 1250nok/tonn ved henting fra pipe levert til Northern Lights, med avkastning fra 2025 – ett år etter planlagt oppstart.

Read more here

 Northern Lights

·       Northern Lights leverer transport og lagring av CO2 som en tjeneste

·       Prosjektet har som målsetting å muliggjøre utslippsfri industriproduksjon i Europa.

·       Northern Lights har i første omgang kapasitet til å transportere, injisere og lagre opp mot 1,5 millioner tonn CO2 per år.

·       Anlegget skal etter planen settes i drift i 2024.

·       Mottaksterminalen for CO2 bygges i Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune.

·       Det foreligger planer om å øke kapasiteten til 5 millioner tonn per år i en andre utbyggingsfase.

·       Northern Lights bygges og driftes av Northern Lights JV DA. Selskapet eies av Equinor, Norske Shell og Total E&P Norge.

·       Nettside: www.norlights.com

Om Borg CO2

is registered as a subsidiary of Borg Havn IKS2 er registrert som datterselskap av Borg Havn IKS, og selskapets formål er å organisere, utvikle, vurdere, planlegge og kartlegge for testing av teknologi for karbonfangst og lagring, primært for industrien i Østfold. Selskapet har siden årsskiftet 2017/2018 jobbet med å kartlegge mulighetene for etablering av karbon­fangst og lagring i en industriklynge på Østlandet.

Prosjektet har 18 partnere fra bla. prosessindustri, avfall, logistikk, energi, teknologileverandører og akademia. Mange av de sentrale aktørene innen karbonfangst deltar sammen med viktige lokale og regionale bedrifter:

Borg Havn, FREVAR KF, NORSUS, Kvitebjørn Bio-El, Fortum Oslo Varme, EGE Oslo, Stormkast Utvikling, Equinor, IFE, CO2 Capsol, Borregaard, Acinor, Compact Carbon Capture, Biobe, Norske Skog Saugbrugs, Østfold Energi, Geminor og Sarpsborg Avfallsenergi.

Det er kartlagt et fangstpotensiale på opptil 630.000 tonn CO2/år fra 5 kilder i regionen og det jobbes med å få til en felles terminal ved Borg Havn (Øra, Fredrikstad)

Les mer på www.borgco2.no

*CLIMIT, a collaboration between Gassnova and the Research Council, is the national program for research, development, piloting and demonstration of CO2 handling technologies. The program is carried out in collaboration between the Research Council of Norway and Gassnova.