Borg CO2 og Northern Lights har signert en intensjonsavtale om utvikling av CO2-fangst, transport og lagringsløsninger for industribedrifter i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Karbonfangst og lagring (CCS – Carbon Capture & Storage) er en av de viktigste teknologiene for å bekjempe klimaendringer og NCCE er engasjert som prosjektleder.

Borg CO2 er et samarbeidsprosjekt mellom 18 partnerbedrifter, inkludert Norske Skog Saugsbrugs, FREVAR, Sarpsborg Avfallsenergi, Kvitebjørn Bio-El og Borregaard, samt Borg Havn som vert for en fremtidig CO2 terminal. Prosjektet har siden januar 2018 kartlagt muligheten for etablering av karbonfangst og lagring (CCS) fra utslippskilder i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Industribedriftene i CCS-klyngen sysselsetter ca. 1400 personer og står for årlige utslipp av nesten 700 000 tonn CO2. Prosjektet ser på mulighet for fangst og lagring av opptil 90% av utslippene (630.000 tonn).

Se video fra pressekonferansen her:

Første samarbeidsavtale mellom Northern lights og en industriklynge
Borg CO2 er i ferd med å ferdigstille mulighetsstudiet som involverer partnere fra blant annet prosessindustri, avfall, logistikk, energi, teknologileverandører og akademia. Dette er første samarbeidsavtale mellom Northern lights og en industriklynge, og en slik avtale sikrer stort volum og øker sannsynligheten for at prosjektet blir vellykket, og setter standarden fremover. Stormkast Utvikling ved Pål Mikkelsen, samt Norsk Senter for Sirkulær Økonomi ved Camilla Brox leder prosjektet.

Prosjektet er en boost for reindustrialiseringen og dekarbonisering av hele Glommaregionen, sier Pål Mikkelsen.

CO2-en planlegges transportert fra industribedriftene til en felles terminal ved Borg Havn (Øra i Fredrikstad) og vil derfra transporteres med en ny type tilpassede skip til en mottaksterminal i Øygarden for midlertidig lagring, før injisering og permanent lagring i et reservoar som ligger 2600 meter under havbunnen i nordlige del av Nordsjøen.

Northern Lights leverer transport og lagring av CO2 som en tjeneste og har som målsetting å muliggjøre utslippsfri industriproduksjon i Europa.

Samarbeidet med Northern Lights er viktig for det videre arbeidet i utviklingen av fangst- og lagringsløsninger i regionen. Uten det pionerarbeidet Northern Lights har gjort i å etablere et tredjepartslager hadde det ikke vært mulig å etablere karbonfangst i vår region, sier Tore Lundestad, daglig leder i Borg CO2 og Havnedirektør i Borg Havn.

Arbeidsplasser
Prosjektet sikter på at man skal begynne å lagre karbon fra første halvår av 2024, og at det vil skape mellom 30-50 direkte arbeidsplasser i regionen, og ytterligere ca. 200 om man tar med tilhørende oppgaver innen vedlikehold, servicenæringen etc.

Vi er utrolig glade for dette samarbeidet. CO2-håndtering er viktig for å nå målene i Parisavtalen og utslippsfri industriproduksjon blir et viktig konkurransefortrinn i fremtidens Europa. Northern Lights kan tilby sikker og permanent lagring av CO2 og dersom dette prosjektet blir realisert vil det bidra til å bevare og skape nye klimanøytrale industriarbeidsplasser i regionen, sier Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights.

Lønnsomhet
Med støtte fra CLIMIT* har partnerne kartlagt grunnlaget for etablering av en ny lønnsom industri basert på karbonfangst og har utarbeidet gode forretningsmodeller som det nå jobbes videre med. Det beregnes lønnsomhet på 1250nok/tonn ved henting fra pipe levert til Northern Lights, med avkastning fra 2025 – ett år etter planlagt oppstart.

Les mer her

 Northern Lights

·       Northern Lights leverer transport og lagring av CO2 som en tjeneste

·       Prosjektet har som målsetting å muliggjøre utslippsfri industriproduksjon i Europa.

·       Northern Lights har i første omgang kapasitet til å transportere, injisere og lagre opp mot 1,5 millioner tonn CO2 per år.

·       Anlegget skal etter planen settes i drift i 2024.

·       Mottaksterminalen for CO2 bygges i Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune.

·       Det foreligger planer om å øke kapasiteten til 5 millioner tonn per år i en andre utbyggingsfase.

·       Northern Lights bygges og driftes av Northern Lights JV DA. Selskapet eies av Equinor, Norske Shell og Total E&P Norge.

·       Nettside: www.norlights.com

Om Borg CO2

Borg CO2 er registrert som datterselskap av Borg Havn IKS, og selskapets formål er å organisere, utvikle, vurdere, planlegge og kartlegge for testing av teknologi for karbonfangst og lagring, primært for industrien i Østfold. Selskapet har siden årsskiftet 2017/2018 jobbet med å kartlegge mulighetene for etablering av karbon­fangst og lagring i en industriklynge på Østlandet.

Prosjektet har 18 partnere fra bla. prosessindustri, avfall, logistikk, energi, teknologileverandører og akademia. Mange av de sentrale aktørene innen karbonfangst deltar sammen med viktige lokale og regionale bedrifter:

Borg Havn, FREVAR KF, NORSUS, Kvitebjørn Bio-El, Fortum Oslo Varme, EGE Oslo, Stormkast Utvikling, Equinor, IFE, CO2 Capsol, Borregaard, Acinor, Compact Carbon Capture, Biobe, Norske Skog Saugbrugs, Østfold Energi, Geminor og Sarpsborg Avfallsenergi.

Det er kartlagt et fangstpotensiale på opptil 630.000 tonn CO2/år fra 5 kilder i regionen og det jobbes med å få til en felles terminal ved Borg Havn (Øra, Fredrikstad)

Les mer på www.borgco2.no

*CLIMIT, et samarbeid mellom Gassnova og Forskningsrådet, er det nasjonale programmet for forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologier. Programmet utføres i samarbeid mellom Norges Forskningsråd og Gassnova.