Forsiden - NCCE
NCCE

Norges største klynge for sirkulærøkonomi

Se hva vi gjøreast

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er et utviklingssenter for industri, øvrig næringsliv og offentlige virksomheter, som ser forretningsmuligheter i sirkulær økonomi og det grønne skiftet.

Om osseast

Forsiden

Siste nyttKommende arrangementer

NCCEs ressursbank

Kobler avfallsressurser med nye brukere og bruksområder. Sammen skaper vi sirkulære løsninger!


BLI MEDLEM

Bli med på det grønne skiftetARTIKKELSERIE

Les om våre sirkulære helter
PROSJEKTER

Se våre medlemmers prosjekter